02.07.2018

Rzeczpospolita, autor: Piotr Andrzejak

Podzielona płatność już obowiązuje

Split payment może dotyczyć tylko części VAT z faktury. Wtedy pozostała część regulowana jest na rachunek rozliczeniowy za pomocą zwykłego przelewu, potrącenia lub innej formy rozliczeń. Bank sam podzieli…

Już od 30 czerwca 2018 r. cała Polska jest strefą ekonomiczną!

Pobierz alert w wersji PDF W dniu 15 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o wspieraniu nowych inwestycji („Ustawa”), która zastąpi obecnie funkcjonujący system wsparcia w ramach Specjalnych…

26.06.2018

Rzeczpospolita: autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Ingerencja w prawo własności z ograniczeniami

Gmina nie ma pełnej swobody w określaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania poszczególnych obszarów położonych na jej terenie – orzekł sąd. Ingerencja w prawo własności musi pozostawać w racjonalnej i odpowiedniej proporcji do celów,…

26.06.2018

Rzeczpospolita, autor: Karolina Kanclerz

Kadencja mandatowi nierówna

Ustalanie okresu pełnienia funkcji przez członków zarządu budzi wątpliwości 22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy (k.p.) modyfikująca dopuszczalność zawierania umów o pracę na czas określony….

Podzielona płatność VAT. Rachunki Bankowe, przyspieszony zwrot podatku, dodatkowa ochrona

Już niedługo, bo 1 lipca wejdą w życie przepisy wprowadzające do rozliczeń VAT mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Najpierw stosowanie go będzie dobrowolne, potem prawdopodobnie obowiązkowe….

20.06.2018

Global Legal Group, autorzy: dr Ewa Skrzydło-Tefelska, Joanna Ryczek

Ewa Skrzydło-Tefelska i Joanna Ryczek autorami polskiego rozdziału publikacji “International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2018 – 15th Edition”

Dr Ewa Skrzydło-Tefelska i Joanna Ryczek autorami polskiego rozdziału publikacji “International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2018 – 15th Edition”, wydanej przez Global Legal Group.  Pobierz rozdział…

19.06.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

O tym, jaki charakter ma pismo decyduje sama strona

Pisma zawierające rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej w formie decyzji czy postanowienia są decyzjami administracyjnymi (postanowieniami), jeżeli zawierają minimum elementów niezbędnych do zakwalifikowania ich jako decyzji (postanowienia), tzn. oznaczenie organu…

15.06.2018

Law Business Research, autorzy: Ewa Skrzydło-Tefelska, Jacek Myszko

Ewa Skrzydło-Tefelska i Jacek Myszko autorami polskiego rozdziału publikacji “The Life Sciences Law Review – Edition 6”

Dr Ewa Skrzydło-Tefelska i Jacek Myszko autorami polskiego rozdziału publikacji “The Life Sciences Law Review – Edition 6”, wydanej przez Law Business Research.  Pobierz rozdział w wersji PDF

12.06.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Nie wolno pominąć przyłącza do sieci

Projekt budowlany dotyczący obiektu budowlanego, na realizację którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, powinien obejmować także te elementy, których odrębna realizacja nie wymagałaby takiego pozwolenia. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny…

05.06.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Gdy zgłoszenie stanie się bezprzedmiotowe, postępowanie należy umorzyć

W przypadku, gdy inwestor zgłosi zamiar wybudowania obiektu budowlanego, lecz przystąpi do jego budowy przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia, wówczas staje się ono bezprzedmiotowe. Takie wnioski wynikają z wyroku Naczelnego…