16.07.2018

Rzeczpospolita, autor: Piotr Andrzejak

Gdzie w Europie stosuje się podzieloną płatność

VAT | Polska jest obecnie w awangardzie państw unijnych, jeśli chodzi o wprowadzanie split payment. Stosowane w naszym kraju rozwiązanie zbliżone jest do modelu rumuńskiego, chociaż nie ma u nas zachęt…

12.07.2018

Wolters Kluwer, autor: dr Anne-Marie Weber –Elżanowska

Czy dyskusja o systemach compliance jest dyskusją o prawie? Kilka uwag o wpływie systemów compliance na ustrój spółek handlowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer wydało pracę zbiorową pt. „Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki”. W opracowaniu ukazał się artykuł „Czy dyskusja o systemach compliance jest dyskusją…

10.07.2018

Dziennik Gazeta Prawna, autorzy: Mikołaj Sowiński, dr Wojciech Iwański

Istota trwałego nośnika polega na szczegółach

ANALIZA | Banki kończą prace, których celem jest rozwiązanie problemu trwałego nośnika – między innymi poprzez użycie innowacyjnych technologii opartych na wykorzystaniu łańcucha bloków (blockchain). Czy rekomendowane przez Związek…

Zaostrzenie przepisów o ochronie środowiska i gospodarce odpadami

Pobierz alert w wersji PDF W dniu 5 lipca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja UO”) oraz ustawy o zmianie ustawę o Inspekcji Ochrony…

03.07.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Podjęcie uchwały przez organ nieistniejący

W katalogu przyczyn nieistnienia uchwały bez wątpienia mieści się sytuacja, gdy uchwała została podjęta przez organ nieistniejący. Definiując uchwałę „nieistniejącą”, należy przyjąć, że jest to uchwała podjęta nie przez organ spółdzielni, lecz przez osoby, które…

Wiadomości z Prawa Pracy – II kwartał 2018

Ważne zmiany w Kodeksie pracy – monitoring Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprost dopuszczają stosowanie monitoringu w zakładzie pracy. Rejestracja obrazu (monitoring…

02.07.2018

Rzeczpospolita, autor: Piotr Andrzejak

Podzielona płatność już obowiązuje

Split payment może dotyczyć tylko części VAT z faktury. Wtedy pozostała część regulowana jest na rachunek rozliczeniowy za pomocą zwykłego przelewu, potrącenia lub innej formy rozliczeń. Bank sam podzieli…

Już od 30 czerwca 2018 r. cała Polska jest strefą ekonomiczną!

Pobierz alert w wersji PDF W dniu 15 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o wspieraniu nowych inwestycji („Ustawa”), która zastąpi obecnie funkcjonujący system wsparcia w ramach Specjalnych…

26.06.2018

Rzeczpospolita: autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Ingerencja w prawo własności z ograniczeniami

Gmina nie ma pełnej swobody w określaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania poszczególnych obszarów położonych na jej terenie – orzekł sąd. Ingerencja w prawo własności musi pozostawać w racjonalnej i odpowiedniej proporcji do celów,…