12.10.2018

Puls Biznesu, autor: Grzegorz Suteniec, komentarz: Mikołaj Sowiński

Andrzej Sapkowski otwiera puszkę Pandory

Jeśli spór Andrzeja Sapkowskiego z CD Projektem zakończy się wyrokiem korzystnym dla pisarza, artykuł 44 prawa autorskiego może zacząć siać popłoch niczym strzyga w Wyzimie Wezwanie skierowane…

08.10.2018

European Cybersecurity Journal, autor: Paweł Sawicki

Can a public tender be a threat to IT infrastructures in public institutions?

Artykuł dostępny w języku angielskim: PDF

08.10.2018

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Łukasz Zalewski, Mariusz Szulc, Agnieszka Pokojska, komentarz: Stanisław Gordziałkowski

Kolejna opinia podważająca polską koncepcję exit tax

Żądanie natychmiastowej zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków narusza prawo – uznał rzecznik generalny TSUE w sprawie dotyczącej Niemca, który przeniósł się do Szwajcarii Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE jeszcze nie zapadł,…

02.10.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Organ nie ma luzu decyzyjnego przy ustalaniu opłaty legalizacyjnej

Jednym z warunków pomyślnego zakończenia postępowania legalizacyjnego jest uiszczenie opłaty przez inwestora, który dopuścił się samowoli budowlanej. Na wysokość opłaty nie wpływają okoliczności, w jakich do niej doszło. Takie wnioski wynikają z wyroku…

02.10.2018

Rzeczpospolita, autorzy: dr Jarosław Łukawski, Joanna Marek

Sąd Apelacyjny w Warszawie: dwuinstancyjna weryfikacja postanowień UOKiK dot. tajemnicy przedsiębiorstwa

Jedną z głównych zasad postępowania przed organem administracji publicznej jest jawność. Prawo wglądu do akt sprawy należy do podstawowych uprawnień procesowych strony, zaś jego realizacja stanowi gwarancję zasady ogólnej…

Wiadomości z Prawa Pracy – III kwartał 2018

Upływ ważnych terminów w listopadzie 2018 r. 22 listopada 2018 r. umowy o pracę na czas określony, które trwały w dniu 22 lutego 2016 r., przekształcą się z mocy prawa…

Projekt zmian w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej

Pobierz alert w wersji PDF Niedawno ukazał się projekt nowelizacji m. in. ustaw o podatkach dochodowych oraz Ordynacji podatkowej opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Jedną z propozycji jest modyfikacja zasad poboru…

25.09.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak

Swoboda przedsiębiorczości a przeniesienie statutowej siedziby spółki utworzonej na mocy prawa jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa

Swoboda przedsiębiorczości ma zastosowanie do przeniesienia statutowej siedziby spółki utworzonej na mocy prawa jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego w celu przekształcenia jej w spółkę prawa tego innego…

24.09.2018

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Łukasz Zalewski, komentarz: Wojciech Węgrzyn

Polski exit tax może być niezgodny z unijną dyrektywą

TSUE pozwala nałożyć podatek na osoby transferujące majątek do innego kraju. Nie zgadza się jednak na natychmiastowy i bezwzględny pobór daniny. A taki obowiązek przewiduje polski projekt nowelizacji PIT. Z tego powodu…

13.09.2018

Global Legal Group, autor: Tomasz Konopka

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “International Comparative Legal Guide to: Business Crime 2019 – 9th Edition”

Mec. Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “International Comparative Legal Guide to: Business Crime 2019 – 9th Edition”, wydanej przez Global Legal Group.  Pobierz rozdział w wersji…