06.11.2018

ius.focus, komentarz Łukasz Berak, Maciej Gil

Osobista odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o. na podstawie art. 299 KSH

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki powstałe po objęciu przezeń funkcji, także…

18.10.2018

Law Business Research, Sławomir Łuczak, Karolina Gotfryd

Sławomir Łuczak i Karolina Gotfryd autorami polskiego rozdziału publikacji “The Private Wealth & Private Client Review – Edition 7”

Sławomir Łuczak i Karolina Gotfryd autorami polskiego rozdziału publikacji “The Private Wealth & Private Client Review – Edition 7”, wydanej przez Law Business Research.  Pobierz rozdział w wersji…

16.10.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Sprzeciw można złożyć od decyzji a nie od postanowienia

Sąd błędnie zakwalifikował pismo inwestora jako sprzeciw i sprawę rozpatrywał w składzie jednego sędziego na posiedzeniu niejawnym, mimo że powinien był uznać je za skargę i sprawę rozpoznać w składzie trzech sędziów….

12.10.2018

Puls Biznesu, autor: Grzegorz Suteniec, komentarz: Mikołaj Sowiński

Andrzej Sapkowski otwiera puszkę Pandory

Jeśli spór Andrzeja Sapkowskiego z CD Projektem zakończy się wyrokiem korzystnym dla pisarza, artykuł 44 prawa autorskiego może zacząć siać popłoch niczym strzyga w Wyzimie Wezwanie skierowane…

08.10.2018

European Cybersecurity Journal, autor: Paweł Sawicki

Can a public tender be a threat to IT infrastructures in public institutions?

Artykuł dostępny w języku angielskim: PDF

08.10.2018

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Łukasz Zalewski, Mariusz Szulc, Agnieszka Pokojska, komentarz: Stanisław Gordziałkowski

Kolejna opinia podważająca polską koncepcję exit tax

Żądanie natychmiastowej zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków narusza prawo – uznał rzecznik generalny TSUE w sprawie dotyczącej Niemca, który przeniósł się do Szwajcarii Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE jeszcze nie zapadł,…

02.10.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Organ nie ma luzu decyzyjnego przy ustalaniu opłaty legalizacyjnej

Jednym z warunków pomyślnego zakończenia postępowania legalizacyjnego jest uiszczenie opłaty przez inwestora, który dopuścił się samowoli budowlanej. Na wysokość opłaty nie wpływają okoliczności, w jakich do niej doszło. Takie wnioski wynikają z wyroku…

02.10.2018

Rzeczpospolita, autorzy: dr Jarosław Łukawski, Joanna Marek

Sąd Apelacyjny w Warszawie: dwuinstancyjna weryfikacja postanowień UOKiK dot. tajemnicy przedsiębiorstwa

Jedną z głównych zasad postępowania przed organem administracji publicznej jest jawność. Prawo wglądu do akt sprawy należy do podstawowych uprawnień procesowych strony, zaś jego realizacja stanowi gwarancję zasady ogólnej…

Wiadomości z Prawa Pracy – III kwartał 2018

Upływ ważnych terminów w listopadzie 2018 r. 22 listopada 2018 r. umowy o pracę na czas określony, które trwały w dniu 22 lutego 2016 r., przekształcą się z mocy prawa…

Projekt zmian w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej

Pobierz alert w wersji PDF Niedawno ukazał się projekt nowelizacji m. in. ustaw o podatkach dochodowych oraz Ordynacji podatkowej opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Jedną z propozycji jest modyfikacja zasad poboru…