16.03.2018

Europejski Przegląd Sądowy, numer 7/201, autor: dr Jarosław Łukawski

Decyzje wyrażające warunkową zgodę na dokonanie koncentracji w świetle prawa unijnego i najnowszych zmian polskiego prawa antymonopolowego

Artykuł autorstwa dr. Jarosława Łukawskiego opublikowany przez Wolters Kluwer – Europejski Przegląd Sądowy.  

14.03.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Brak wiedzy prawnej nie pomoże inwestorowi w przywróceniu terminu

Wniesienie prośby o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji administracyjnej powinno nastąpić w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym ustała przyczyna uchybienia ww. terminu do złożenia odwołania. Niedopuszczalne jest jednak przywrócenie…

08.03.2018

Dziennik Gazeta Prawna, opinia: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Zakaz handlu w niedziele PIP i MRPiPS wyjaśniają, eksperci oceniają

SKLEP INTERNETOWY W jaki sposób identyfikować sklep internetowy – czy elementem decydującym powinno być prowadzenie handlu za pośrednictwem internetu? STANOWISKO URZĘDÓW Sprzedaż w sklepach internetowych powinna polegać na dokonaniu transakcji…

08.03.2018

Rzeczpospolita, autorzy: dr Marcin Olechowski, Anna Tujakowska

Wyrok Trybunału – miecz obosieczny?

Uznanie międzynarodowego arbitrażu w umowach między członkami UE za niezgodny z prawem może pozbawić ochrony warte miliony euro polskie inwestycje za granicą – zauważają Marcin Olechowski i Anna Tujakowska, prawnicy…

06.03.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Projektant nie może zastępować organu w wyjaśnianiu wątpliwości

W toku postępowania kontrolnego organy nadzoru budowlanego są zobowiązane do ustalenia, czy realizowana inwestycja nie wymaga zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Tych ustaleń organu nie mogą…

01.03.2018

Zmiany w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pobierz alert w wersji PDF 15 marca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa…

01.03.2018

Dziennik Gazeta Prawna, Jadwiga Sztabińska, opinia: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

E-komunikacja w pracy bez bezpiecznych podpisów

STOSUNKI PRACY: E-mail z wnioskiem o gotówkową wypłatę wynagrodzenia. Numer rachunku bankowego podany na USB. Taka ma być rzeczywistość w relacjach kadrowych już od 1 stycznia 2019 r. Żadne certyfikowane…

Ograniczenia w zakresie wystawienia paragonu fiskalnego

Pobierz alert w wersji PDF Zgodnie z proponowaną nowelizacją ustawy o VAT, w sytuacji w której sprzedaż jest udokumentowana paragonem fiskalnym, faktura może zostać wystawiona pod warunkiem, że paragon zawiera numer VAT nabywcy….