RAPORT SK&S | Wpływ COVID-19 na udzielanie zamówień publicznych – opinie Urzędu Zamówień Publicznych

Pobierz Raport w PDF Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przesłanki zatrzymania wadium Stanowisko UZP oraz jego omówienie Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania…

Dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher oraz Jan Pierzgalski autorami polskich rozdziałów w 9. edycji “The Private Equity Review”

Autorami dwóch polskich rozdziałów publikacji “The Private Equity Review – Edition 9”, wydanej przez Law Business Research są dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher…

05.05.2020

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz: Jędrzej Figurski

Wsparcie z PFR. Pliki JPK_VAT nie pozwalają na weryfikację obrotów u przedsiębiorców, którzy stosują metodę kasową

System odrzuca wnioski o subwencje składane przez podatników, którzy rozliczają się metodą kasową. Powód? Niezgodność przychodu z plikami JPK_VAT. Ale będzie możliwe inne rozwiązanie System odrzuca wnioski o subwencje składane przez podatników,…

Projektowane rozwiązania podatkowe w Tarczy 3.0

Opublikowany w dniu 28 kwietnia 2020 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0.) wprowadza pięć istotnych…

Sprzedaż samochodów w okresie pandemii

W ostatnich miesiącach sprzedaż nowych samochodów w salonach dealerskich drastycznie maleje. W tej sytuacji wielu dealerów stara się wdrażać zdalne procesy sprzedaży, które nie wymagają wizyty klienta w salonie dealerskim. Zdalne…

28.04.2020

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz: Jędrzej Figurski

Tarcza także dla firm, które zarobiły więcej niż rok temu. Jak wykazać „spadek obrotów gospodarczych”?

Z pomocy państwa może skorzystać zarówno ten przedsiębiorca, który sprzedał tyle samo towarów lub usług, ale za mniejszą kwotę, jak i ten, który sprzedał ich mniej, nawet gdyby należność wzrosła ‒ uważają…

28.04.2020

PZP Prawo Zamówień Publicznych – kwartalnik Nr 1(64)/2020,  Żaneta Urbaniak

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 3.10.2019 r. (C-267/18)

W najnowszym Kwartalniku PZP ukazała się Glosa autorstwa Żanety Urbaniak. Przedmiotem glosowanego orzeczenia jest odpowiedź na pytanie prejudycjalne: „Czy art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy nr 2014/14UE można interpretować…

RAPORT SK&S | Szczególne rozwiązania z zakresu regulacji sektorów infrastrukturalnych w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Tarcza 2.0”)

Pobierz Raport w wersji PDF Przedłużenie ważności niektórych koncesji i decyzji oraz świadectw kwalifikacyjnych i okresu powołania komisji kwalifikacyjnych [Koncesje Prezesa URE] Koncesje udzielane przez Prezesa URE, których ważność wygasa w czasie…

22.04.2020

Dziennik Gazeta Prawna, Paulina Markowska, Katarzyna Juralewicz

Podatkowa tarcza z dziurami. Niektóre rozwiązania mogą nieść negatywne skutki dla podatników

Firmy i osoby fizyczne muszą uważnie korzystać ze specjalnych przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Niektóre rozwiązania zostały bowiem tak skonstruowane, że mogą nieść również negatywne skutki dla podatników. Przy…

21.04.2020

Dziennik Gazeta Prawna, Stanisław Gordziałkowski

Podatek można odroczyć lub rozłożyć na raty, ale bywa to droga przez mękę

Urzędnicy wymagają od podatników składania wielu dodatkowych dokumentów, mających uzasadnić złą sytuację finansową. Prawdopodobnie obawiają się podejmować decyzje – przypuszczają eksperci. Ulgi w zapłacie podatków miały być udzielane szybko…