Zaostrzenie przepisów o ochronie środowiska i gospodarce odpadami

Pobierz alert w wersji PDF W dniu 5 lipca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja UO”) oraz ustawy o zmianie ustawę o Inspekcji Ochrony…

Model rynku mocy w Polsce

Pobierz alert w wersji PDF   18 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy („Ustawa”), której celem jest: (a) stworzenie systemu…

15.12.2017

Rzeczpospolita, autor: Adam Woźniak

Ekspansja pojazdów na prąd wymaga wsparcia

TRANSPORT Rozwojowi polskiego rynku pojazdów elektrycznych poświęcona była konferencja zorganizowana przez tworzoną Polską Izbę Gospodarczą Elektromobilności. Na spotkanie w czwartek w Warszawie zaproszono przedstawicieli firm zainteresowanych rozwojem branży elektromobilności,…

Alert – Implementacja Dyrektywy MCP

Pobierz w wersji PDF Zmiany regulacyjne w zakresie średnich źródeł spalania (1-50 MW) Polski Parlament przyjął nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska (“Nowelizacja”), która implementuje postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego…

25.08.2017

Alert energetyczny sierpień 2017

Model rynku mocy w Polsce Projekt przepisów regulujących funkcjonowanie rynku mocy w Polsce jest obecnie zawarty w projekcie ustawy o rynku mocy (dalej „Projekt”), który został przedłożony Sejmowi w dniu 6 lipca 2017 r. Projekt,…

24.01.2017

Model rynku mocy w Polsce

Projekt przepisów regulujących funkcjonowanie rynku mocy w Polsce jest obecnie zawarty w projekcie ustawy o rynku mocy (dalej „Projekt”), który został opublikowany w dniu 5 listopada 2016 r. na stronie Rządowego…