27.06.2019

Piotr Andrzejak

QUICK FIXES – nowe zasady rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowego. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 r.

Kolejna nowelizacja przepisów VAT (projekt z 24 czerwca 2019 r.) wprowadza szereg istotnych zmian regulujących skutki VAT międzynarodowego obrotu towarowego. Kluczowe z nich to: 1. Magazyn typu…

19.06.2019

Autor: Piotr Andrzejak

Menadżerowie mogą być podatnikami VAT

Po wydaniu interpretacji ogólnej menedżerowie cieszyli się ze stanowiska fiskusa. Dlaczego w sądach okazuje się, że muszą płacić VAT? Jak w wielu innych przypadkach związanych z rozliczeniami podatkowymi kluczowe są szczegóły….

19.06.2019

Autor: Piotr Andrzejak

Nowe sankcje w VAT

1. Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw rozszerza publicznie dostępne ewidencje podatników VAT w ten sposób, że obok podmiotów wykreślonych…

14.06.2019

Autorzy:  Piotr Andrzejak, Małgorzata Krok

Co oznacza wyrok w sprawie Grupy Lotos na branży turystycznej?

Najkrócej rzecz ujmując w wyroku tym TSUE potwierdził prawo podatników świadczących usługi turystyczne do odliczania VAT od nabycia usług noclegowych i restauracyjnych. W efekcie, należy spodziewać się, że wyrok TSUE z 2…