Umorzenie postępowania po 3 lub 6 miesiącach, opłata od uzasadnienia i drastyczne podwyższenie opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zabezpieczenie – zmiany w postępowaniu cywilnym od dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zmiana kpc została opublikowana w dniu 6.08.2019 r. Nowelizacja przepisów kpc, co do zasady, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zwracamy jednak uwagę na szereg wyjątków wskazanych…

Zerowy PIT dla młodych – obowiązki HR / Payroll / IT

Z początkiem sierpnia zaczęło obowiązywać zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 lat uzyskujących przychody m.in. z umów o pracę oraz umów zlecenia. Zwolnieniem nie są jednak objęte przychody z praktyk absolwenckich,…

Istotne zmiany przepisów o postępowaniu cywilnym

W dniu 24 lipca 2019 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W nadchodzących dniach…

30.07.2019

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Za zgodność projektu budowlanego z przepisami odpowiada projektant

Organ wydający pozwolenie na budowę nie ma uprawnień do merytorycznego badania projektu budowlanego i oceny jego zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 czerwca 2018 r….

26.07.2019

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Karolina Topolska, komentarz: Agnieszka Kornecka, dr Agata Miętek

Pracodawcy! Przy fuzji firm strzeżcie się przed zarzutem dyskryminacji

Niezadowoleni pracownicy z nowym orężem Wchodząca w życie 7 września nowelizacja kodeksu pracy daje wreszcie możliwość powołania się na dyskryminację przy transferze zakładu pracy. Tak przynajmniej twierdzą niektórzy eksperci….

22.07.2019

Chambers and Partners, Sławomir Uss, Leszek Małecki, Damian Staszewski

Prawnicy SK&S autorami polskiego rozdziału „Corporate Governance 2019”

Sławomir Uss, Leszek Małecki i Damian Staszewski autorami polskiego rozdziału „Corporate Governance 2019”, opublikowanego przez Chambers and Partners. Przeczytaj online

14.07.2019

Europejski Przegląd Sądowy 6/2019, autor: Mateusz Blocher

Cechy konstrukcyjne rachunku płatniczego

W czerwcowym wydaniu Europejskiego Przeglądu Sądowego ukazała się glosa autorstwa Mateusza Blochera: „Cechy konstrukcyjne rachunku płatniczego. Glosa do wyroku TS z dnia 4 października 2018 r., C-191/17″ Zapraszamy…

11.07.2019

Wolters Kluwer, autor: prof. Aurelia Nowicka

Ograniczenie skutków dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych w świetle projektowanej zmiany rozporządzenia nr 469/2009

Miło nam poinformować, iż w księdze pt.: „Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej” ukazał się artykuł autorstwa prof. Aurelii Nowickiej, “Ograniczenie skutków dodatkowego świadectwa…

11.07.2019

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Zasady reprezentacji spółki z o.o. jako komplementariusza spółki komandytowej przy zmianie umowy tej spółki

Jeżeli członek zarządu spółki z o.o. jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z o.o. zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9…