18.12.2018

Global Legal Group, autor: Tomasz Konopka

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The International Comparative Legal Guide to: Corporate Investigations 2019 – 3rd Edition”

Mec. Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The International Comparative Legal Guide to: Corporate Investigations 2019 – 3rd Edition”, wydanej przez Global Legal Group.  Pobierz rozdział…

18.12.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Z decyzji powinno wynikać, czego dotyczą warunki zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla zrealizowanej inwestycji jest możliwe, gdy decyzja ta jest niezbędna dla legalizacji samowoli budowlanej. Ubieganie się przez inwestora samowolnie wykonanych robót budowanych, o wydanie…

17.12.2018

Monitor Prawa Bankowego 12/2018, autor: Mateusz Blocher

Wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego jako przedmiot zabezpieczenia rzeczowego

W grudniowym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego jako przedmiot zabezpieczenia rzeczowego”, której autorem jest Mateusz Blocher. Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją.

Ostateczny projekt Wytycznych EBA ws. zwolnienia spod opcji fall back

Pobierz alert w wersji PDF Ramy czasowe Dostawca usług płatniczych prowadzący rachunki (ASPSP), który zamierza uzyskać zwolnienie spod tzw. opcji fallback dla specjalnych interfejsów dostępowych (API) zgodnie…

Nowa regulacja – Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Pobierz alert w wersji PDF W dniu 28 sierpnia 2018 r. weszła w życie Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. („Ustawa o KSC”). Stanowi ona efekt…

28.11.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Niedopuszczalne wszczęcie kolejnego postępowania w tej samej sprawie

W postanowieniu odmawiającym wszczęcia postępowania organ nie powinien formułować wniosków i ocen dotyczących meritum żądania strony. Jeżeli organ administracji wyda, na podstawie art. 61a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie…

Zbliża się ostateczny termin na przeprowadzenie pierwszej oceny własnego ryzyka AML

Pobierz alert w wersji PDF Co to jest ocena własnego ryzyka AML? Dokonywana okresowo przez instytucję obowiązaną (IO) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które odnosi…

23.11.2018

Przegląd Prawa Handlowego, dr hab. Andrzej Szlęzak

O umownych terminach zawitych bez kontekstu przedawnienia

W najnowszej publikacji Przeglądu Prawa Handlowego dr hab. Andrzej Szlęzak ustosunkowuje się do repliki Macina Łolika, opublikowanej w lipcu 2018. Powinienem odpowiedzieć na replikę Marcina Łolika, bo każda taka wymiana…

22.11.2018

Rzeczpospolita, autor: Karolina Kanclerz

Ryzykowna kumulacja roszczeń

PROCEDURA Pracownik, który w pozwie przeciwko pracodawcy zgłasza wiele żądań, w tym o uzupełniające odszkodowanie cywilne, powinien brać pod uwagę, że może go czekać więcej niż jeden proces. Pracownicy w ramach postępowania…