RODO a Brexit – jakie będą skutki Brexitu dla polskich firm?

Pobierz alert w wersji PDF Wszystko wskazuje, że 29 marca 2019 r. będzie ostatnim dniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. W gorących dyskusjach na temat skutków Brexitu dla różnych gałęzi…

08.01.2019

Piotr Andrzejak

Interpretacja ogólna MF dotycząca 50% kosztów uzyskania przychodu pracowników twórczych

Pobierz alert w wersji PDF Minister Finansów 3 stycznia 2019 r. skierował do konsultacji podatkowych projekt interpretacji ogólnej wskazujący warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowników…

08.01.2019

Mayer Brown, Agata Szeliga, Katarzyna Paziewska

Agata Szeliga i Katarzyna Paziewska autorkami polskiego rozdziału publikacji “A Regional Guide to Employee Data Privacy”

Agata Szeliga i Katarzyna Paziewska autorkami polskiego rozdziału publikacji “A Regional Guide to Employee Data Privacy”, wydanej przez Mayer Brown. Pobierz publikację w wersji PDF

Ustawowa regulacja cen na rynku energii elektrycznej

Pobierz alert w wersji PDF 28 grudnia 2018 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), której celem jest czasowa stabilizacja kosztów pozyskania…

Wiadomości z Prawa Pracy – IV kwartał 2018 r.

Podsumowanie najważniejszych zmian w 2019 r. Od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie kilka znaczących zmian przepisów z zakresu prawa pracy, w szczególności następujące: wprowadzony zostanie dodatkowy i dobrowolny (dla…

21.12.2018

Global Legal Group, autor: Tomasz Konopka

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review – 7th Edition”

Mec. Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review – 7th Edition”, wydanej przez Law Business Research. Pobierz rozdział w wersji PDF

21.12.2018

Przegląd Sądowy, autor: Monika Cichorska

Substytucja jako dalsze pełnomocnictwo procesowe

1. Uwagi wstępne Na gruncie prawa cywilnego przyjęto zasadę, że to do podmiotu prawa należy decyzja, kto w imieniu tego podmiotu dokona czynności z bezpośrednim skutkiem w jego sferze prawnej. W Kodeksie postępowania…

21.12.2018

Orzecznictwo Sądów Polskich, autor: dr hab. Andrzej Szlęzak

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. (V CSK 506/16)

W najnowszym Orzecznictwie Sądów Polskich 12/2018 ukazała się Glosa autorstwa dr hab. Andrzeja Szlęzaka. Teza Stwierdzenie, że zapewnienie sprzedawcy nie odnosi się do cechy rzeczy sprzedanej, lecz dotyczy innych okoliczności, nie eliminuje…

20.12.2018

prawo.pl, Dariusz Skuza

Dariusz Skuza: Reforma procedury cywilnej konieczna, byle skuteczna

Potrzebujemy zmian w procedurze cywilnej, które umożliwią usprawnienie i przyspieszenie postępowań w sądach. Przygotowane przez rząd zmiany idą w tym kierunku, ale nie ma pewności, czy przyniosą pożądany efekt. Np. proponowana odrębna procedura gospodarcza…

18.12.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Niestosowanie przepisów o odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy w przypadku sprzedaży praw udziałowych

Przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy nie mają zastosowania do umowy sprzedaży praw udziałowych (akcji). Wyrok SN z 26.4.2018 r.,  I CSK 157/17 Pozwany nabył od Skarbu Państwa akcje…