Podzielona płatność VAT. Rachunki Bankowe, przyspieszony zwrot podatku, dodatkowa ochrona

Już niedługo, bo 1 lipca wejdą w życie przepisy wprowadzające do rozliczeń VAT mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Najpierw stosowanie go będzie dobrowolne, potem prawdopodobnie obowiązkowe….

20.06.2018

Global Legal Group, autorzy: dr Ewa Skrzydło-Tefelska, Joanna Ryczek

Ewa Skrzydło-Tefelska i Joanna Ryczek autorami polskiego rozdziału publikacji “International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2018 – 15th Edition”

Dr Ewa Skrzydło-Tefelska i Joanna Ryczek autorami polskiego rozdziału publikacji “International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2018 – 15th Edition”, wydanej przez Global Legal Group.  Pobierz rozdział…

19.06.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

O tym, jaki charakter ma pismo decyduje sama strona

Pisma zawierające rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej w formie decyzji czy postanowienia są decyzjami administracyjnymi (postanowieniami), jeżeli zawierają minimum elementów niezbędnych do zakwalifikowania ich jako decyzji (postanowienia), tzn. oznaczenie organu…

15.06.2018

Law Business Research, autorzy: Ewa Skrzydło-Tefelska, Jacek Myszko

Ewa Skrzydło-Tefelska i Jacek Myszko autorami polskiego rozdziału publikacji “The Life Sciences Law Review – Edition 6”

Dr Ewa Skrzydło-Tefelska i Jacek Myszko autorami polskiego rozdziału publikacji “The Life Sciences Law Review – Edition 6”, wydanej przez Law Business Research.  Pobierz rozdział w wersji PDF

12.06.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Nie wolno pominąć przyłącza do sieci

Projekt budowlany dotyczący obiektu budowlanego, na realizację którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, powinien obejmować także te elementy, których odrębna realizacja nie wymagałaby takiego pozwolenia. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny…

05.06.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Gdy zgłoszenie stanie się bezprzedmiotowe, postępowanie należy umorzyć

W przypadku, gdy inwestor zgłosi zamiar wybudowania obiektu budowlanego, lecz przystąpi do jego budowy przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia, wówczas staje się ono bezprzedmiotowe. Takie wnioski wynikają z wyroku Naczelnego…

29.05.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Przesyłkę można wydać domownikowi, po złożeniu przez niego oświadczenia

Doręczenie zastępcze pisma dorosłemu domownikowi w placówce pocztowej jest skuteczne tylko, jeżeli osoba ta złoży na piśmie oświadczenie o zamieszkiwaniu razem z adresatem – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok…

28.05.2018

Monitor Prawniczy 9/2018, autor: dr Anne-Marie Weber-Elżanowska

Naming and Shaming jako mechanizm sankcyjny w art. 34 MAR

W najnowszym wydaniu Monitora Prawniczego ukazała się publikacja pt. „Naming and Shaming jako mechanizm sankcyjny w art. 34 MAR”, autorstwa dr Anne-Marie Weber-Elżanowskiej. Celem niniejszego artykułu jest analiza zagadnienia,…

Dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher oraz Jan Pierzgalski autorami polskich rozdziałów w 7. edycji “The Private Equity Review”

Autorami dwóch polskich rozdziałów publikacji “The Private Equity Review – Edition 7”, wydanej przez Law Business Research są dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher oraz Jan Pierzgalski. Pobierz rozdziały…

22.05.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Zakres kognicji sądu rejestrowego w postępowaniu o wykreślenie wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy prawa

Sąd rejestrowy w ramach postępowania określonego w art. 12 ust. 3 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.; dalej jako: KRSU)…