06.03.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Projektant nie może zastępować organu w wyjaśnianiu wątpliwości

W toku postępowania kontrolnego organy nadzoru budowlanego są zobowiązane do ustalenia, czy realizowana inwestycja nie wymaga zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Tych ustaleń organu nie mogą…

01.03.2018

Zmiany w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pobierz alert w wersji PDF 15 marca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa…

01.03.2018

Dziennik Gazeta Prawna, Jadwiga Sztabińska, opinia: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

E-komunikacja w pracy bez bezpiecznych podpisów

STOSUNKI PRACY: E-mail z wnioskiem o gotówkową wypłatę wynagrodzenia. Numer rachunku bankowego podany na USB. Taka ma być rzeczywistość w relacjach kadrowych już od 1 stycznia 2019 r. Żadne certyfikowane…

Ograniczenia w zakresie wystawienia paragonu fiskalnego

Pobierz alert w wersji PDF Zgodnie z proponowaną nowelizacją ustawy o VAT, w sytuacji w której sprzedaż jest udokumentowana paragonem fiskalnym, faktura może zostać wystawiona pod warunkiem, że paragon zawiera numer VAT nabywcy….

27.02.2018

ius.focus, dr Anne Marie Weber-Elżanowska

Legitymacja prokuratora do zaskarżenia uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 7 KPC w zw. z art. 55–57 KPC prokurator posiada legitymację do wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności oraz powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia. Decyzja prokuratora nie podlega…

27.02.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Granice sprawy wyznacza wnioskodawca

Wniosek inwestora nie tylko wszczyna postępowanie, ale też wyznacza jego przedmiotowe ramy. Organy winny zbadać sprawę w granicach wyznaczonych treścią wniosku. Wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wyznacza przedmiotowe…

26.02.2018

Autor: Agnieszka Skowronek

Wielka akcja cyfryzacji akcji

Spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne i ich akcjonariuszy niebawem czeka niemała rewolucja. Trwają bowiem prace nad projektem zmian w kodeksie spółek handlowych oraz w ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294656/katalog/12410412#12410412)….

26.02.2018

Wolters Kluwer, ABC.com.pl, Autor: Piotr Andrzejak

Problemy w rozliczeniach VAT branży budowlanej

Rok funkcjonowania mechanizmu odwróconego rozliczenia VAT przy robotach budowlanych unaocznił szereg wątpliwości rozliczeniowych. Same przesłanki formalne stosowania tego mechanizmu są proste. Praktyka jest już jednak…

22.02.2018

Law Business Research, Jarosław Bieroński

Jarosław Bieroński autorem polskiego rozdziału publikacji “The Investment and International Taxation Review – Edition 8”

Mec. Jarosław Bieroński jest autorem polskiego rozdziału publikacji “The Investment and International Taxation Review – Edition 8”, wydanej przez Law Business Research. Pobierz rozdział w wersji PDF