Wiadomości z Prawa Pracy – I kwartał 2018

Projekty Kodeksów pracy – indywidualne i zbiorowe prawo pracy W marcu 2018 r. Komisja kodyfikacyjna zakończyła prace nad projektami nowych kodeksów prawa pracy, tj. Kodeksu pracy (obejmującego indywidualne prawo…

27.03.2018

Rzeczpospolita, komentarz: Piotr Andrzejak

Podzielone zdania o split payment

Nowe przepisy nie zaszkodzą branży budowlanej – twierdzi resort finansów. Praktycy wskazują: będzie problem z rachunkami powierniczymi. Wejście w życie systemu podzielonej płatności nie będzie miało żadnego wpływu na już…

27.03.2018

Rzeczpospolita, Tomasz Duchniak

Jeśli postanowienie jest w mocy, organy są nim związane

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla określonej inwestycji nie staje się bezprzedmiotowa, jeżeli na jej podstawie inwestor może nadal ubiegać się o pozwolenie na budowę dla tej inwestycji. Takie wnioski wynikają z wyroku…

21.03.2018

Wolters Kluwer, ABC.com.pl, Autor: Stanisław Gordziałkowski

Zakup od oszusta nie zawsze wykluczy odliczenie VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 14 marca 2018 r. (sygn. I SA/Ke 21/18) nie zgodził się z rygorystycznym stanowiskiem organów podatkowych pozbawiającym podatnika prawa do odliczenia VAT naliczonego z uwagi…

20.03.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Musi istnieć związek między podstawą wznowienia a treścią decyzji

Nieprawidłowa realizacja inwestycji nie może stanowić skutecznej podstawy wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę – wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok zapadł 15 lutego 2018…

16.03.2018

Europejski Przegląd Sądowy, numer 7/201, autor: dr Jarosław Łukawski

Decyzje wyrażające warunkową zgodę na dokonanie koncentracji w świetle prawa unijnego i najnowszych zmian polskiego prawa antymonopolowego

Artykuł autorstwa dr. Jarosława Łukawskiego opublikowany przez Wolters Kluwer – Europejski Przegląd Sądowy.  

14.03.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Brak wiedzy prawnej nie pomoże inwestorowi w przywróceniu terminu

Wniesienie prośby o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji administracyjnej powinno nastąpić w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym ustała przyczyna uchybienia ww. terminu do złożenia odwołania. Niedopuszczalne jest jednak przywrócenie…

08.03.2018

Dziennik Gazeta Prawna, opinia: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Zakaz handlu w niedziele PIP i MRPiPS wyjaśniają, eksperci oceniają

SKLEP INTERNETOWY W jaki sposób identyfikować sklep internetowy – czy elementem decydującym powinno być prowadzenie handlu za pośrednictwem internetu? STANOWISKO URZĘDÓW Sprzedaż w sklepach internetowych powinna polegać na dokonaniu transakcji…

08.03.2018

Rzeczpospolita, autorzy: dr Marcin Olechowski, Anna Tujakowska

Wyrok Trybunału – miecz obosieczny?

Uznanie międzynarodowego arbitrażu w umowach między członkami UE za niezgodny z prawem może pozbawić ochrony warte miliony euro polskie inwestycje za granicą – zauważają Marcin Olechowski i Anna Tujakowska, prawnicy…