01.08.2018

Law Business Research,  Sławomir Łuczak, Magdalena Polak

Sławomir Łuczak i Magdalena Polak autorami polskiego rozdziału publikacji “The Transfer Pricing Law Review – Edition 2”

Sławomir Łuczak i Magdalena Polak autorami polskiego rozdziału publikacji “The Transfer Pricing Law Review – Edition 2”, wydanej przez Law Business Research.  Pobierz rozdział w wersji PDF

31.07.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Zawiadomienie o zakończeniu budowy musi być skuteczne

Kary z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego nie można wymierzyć inwestorowi, który dopuścił się istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Takie wnioski wynikają…

Projekt zmian w podatkach dochodowych

Pobierz alert w wersji PDF   Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje nt. projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych…

19.07.2018

Rzeczpospolita, autor: dr Agata Miętek

Najpierw postępowanie, potem decyzja

ZUS ma prawo wydać decyzję ustalającą płatnika składek, gdy jest to konieczne z uwagi na postępowanie wyjaśniające lub kontrolę. Wydaje się, że może to zrobić tylko w razie omyłki płatnika lub wyroku sądu….

17.07.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Elektrownia wiatrowa, to także urządzenie infrastruktury

Wszelkie ustawowe ograniczenia prawa własności, w tym ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie mogą być interpretowane rozszerzająco – bardziej ograniczając prawo własności, niż to wynika z literalnego brzmienia ustaleń…

16.07.2018

Rzeczpospolita, autor: Piotr Andrzejak

Gdzie w Europie stosuje się podzieloną płatność

VAT | Polska jest obecnie w awangardzie państw unijnych, jeśli chodzi o wprowadzanie split payment. Stosowane w naszym kraju rozwiązanie zbliżone jest do modelu rumuńskiego, chociaż nie ma u nas zachęt…

12.07.2018

Wolters Kluwer, autor: dr Anne-Marie Weber –Elżanowska

Czy dyskusja o systemach compliance jest dyskusją o prawie? Kilka uwag o wpływie systemów compliance na ustrój spółek handlowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer wydało pracę zbiorową pt. „Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki”. W opracowaniu ukazał się artykuł „Czy dyskusja o systemach compliance jest dyskusją…

10.07.2018

Dziennik Gazeta Prawna, autorzy: Mikołaj Sowiński, dr Wojciech Iwański

Istota trwałego nośnika polega na szczegółach

ANALIZA | Banki kończą prace, których celem jest rozwiązanie problemu trwałego nośnika – między innymi poprzez użycie innowacyjnych technologii opartych na wykorzystaniu łańcucha bloków (blockchain). Czy rekomendowane przez Związek…