19.04.2018

Monitor Prawa Bankowego, autorzy: dr Wojciech Iwański, Mateusz Blocher

Monitor Prawa Bankowego 4/2018

W kwietniowym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Implementacja dyrektywy PAD – uwagi ogólne oraz wątpliwości na gruncie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych”, której autorami są dr Wojciech Iwański i Mateusz…

17.04.2018

The Employment Law Review – Edition 9, Roch Pałubicki i Filip Sodulski

Roch Pałubicki i Filip Sodulski autorami polskiego rozdziału publikacji “The Employment Law Review – Edition 9”

Roch Pałubicki i Filip Sodulski autorami polskiego rozdziału publikacji “The Employment Law Review – Edition 9”, wydanej przez Law Business Research. Pobierz rozdział w wersji PDF

13.04.2018

Piotr Andrzejak

Zmiany w zakresie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych

Pobierz alert w wersji PDF W wyniku ustaleń z Komisją Europejską Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian do przepisów Ustaw CIT i PIT w zakresie zasad stosowania minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych….

13.04.2018

Getting the Deal Through; dr Rudolf Ostrihansky, Mateusz Żuk.

Rudolf Ostrihansky i Mateusz Żuk autorami polskiego rozdziału publikacji Government Relations 2018 – Getting the Deal Through

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Government Relations 2018”. Autorami polskiego rozdziału są dr Rudolf Ostrihansky i Mateusz Żuk. Zapraszamy do pobrania publikacji w wersji PDF.

13.04.2018

Agata Szeliga

Nowy projekt ustawy zmieniającej przepisy ustaw regulujących zasady przetwarzania danych osobowych

Pobierz alert w wersji PDF Opublikowana została kolejna wersja ustawy o zmianach ustaw szczegółowych w celu ich dostosowania do RODO https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302951/12457722/12457723/dokument335453.pdf Projekt wraz z uzasadnieniem liczy ponad 800 stron. Jedną…

12.04.2018

Rzeczpospolita, autor: Adrian Ciesielski

Nie dajmy się „wyleczyć” z konkurencji

Szpital może korzystniej kupić potrzebne leki, bez uszczerbku dla dobra pacjentów, jeśli prowadzi postępowania z zachowaniem konkurencji i bierze pod uwagę ochronę patentową – pisze ekspert. Obecnie toczy się…

10.04.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Należy precyzyjne oznaczyć zakres rozbiórki i ją wykonać

Decyzja o nakazie rozbiórki części obiektu budowlanego nie jest niewykonalna tylko dlatego, że wykonanie rozbiórki wymagałoby znacznych nakładów finansowych lub też spowodowałoby inne niekorzystne skutki ekonomiczne dla adresata decyzji….

09.04.2018

Wolters Kluwer, ABC.com.pl, Autor: Stanisław Gordziałkowski

Otrzymanie akcji to nie zawsze przychód pracownika

Brak spełnienia warunków ustawowych dla programów akcjonariatu pracowniczego obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. nie oznacza, że pracownik uzyskuje przychód podatkowy – uważa Stanisław Gordziałkowski, adwokat, doradca podatkowy,…

03.04.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników na podstawie art. 189 KPC

Zastosowanie art. 189 KPC jest wyłączone nie tylko wobec osób wymienionych w art. 250 KSH, ale także wobec wszystkich innych osób, nawet gdyby miały one interes prawny do wniesienia powództwa ustalającego….

03.04.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska-Tokarska

Tylko projekt całego zamierzenia budowlanego pozwala na weryfikację spełnienia kryteriów

W przypadku etapowania inwestycji kwestie związane z zagospodarowaniem terenu powinny zostać rozstrzygnięte w ramach postępowania, którego przedmiotem jest pierwszy z etapów. Z tego względu inwestor jest obowiązany dołączyć projekt zagospodarowania terenu…