02.10.2018

Rzeczpospolita, autorzy: dr Jarosław Łukawski, Joanna Marek

Sąd Apelacyjny w Warszawie: dwuinstancyjna weryfikacja postanowień UOKiK dot. tajemnicy przedsiębiorstwa

Jedną z głównych zasad postępowania przed organem administracji publicznej jest jawność. Prawo wglądu do akt sprawy należy do podstawowych uprawnień procesowych strony, zaś jego realizacja stanowi gwarancję zasady ogólnej…

Wiadomości z Prawa Pracy – III kwartał 2018

Upływ ważnych terminów w listopadzie 2018 r. 22 listopada 2018 r. umowy o pracę na czas określony, które trwały w dniu 22 lutego 2016 r., przekształcą się z mocy prawa…

Projekt zmian w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej

Pobierz alert w wersji PDF Niedawno ukazał się projekt nowelizacji m. in. ustaw o podatkach dochodowych oraz Ordynacji podatkowej opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Jedną z propozycji jest modyfikacja zasad poboru…

25.09.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak

Swoboda przedsiębiorczości a przeniesienie statutowej siedziby spółki utworzonej na mocy prawa jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa

Swoboda przedsiębiorczości ma zastosowanie do przeniesienia statutowej siedziby spółki utworzonej na mocy prawa jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego w celu przekształcenia jej w spółkę prawa tego innego…

24.09.2018

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Łukasz Zalewski, komentarz: Wojciech Węgrzyn

Polski exit tax może być niezgodny z unijną dyrektywą

TSUE pozwala nałożyć podatek na osoby transferujące majątek do innego kraju. Nie zgadza się jednak na natychmiastowy i bezwzględny pobór daniny. A taki obowiązek przewiduje polski projekt nowelizacji PIT. Z tego powodu…

13.09.2018

Global Legal Group, autor: Tomasz Konopka

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “International Comparative Legal Guide to: Business Crime 2019 – 9th Edition”

Mec. Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “International Comparative Legal Guide to: Business Crime 2019 – 9th Edition”, wydanej przez Global Legal Group.  Pobierz rozdział w wersji…

13.09.2018

prawo.pl, Dariusz Skuza

Dariusz Skuza: Likwidacja przedsądu tylko wydłuży procesy cywilne

Proponowane przez posłów wprowadzenie obowiązku rozpatrywania przez Sąd Najwyższy wszystkich skarg kasacyjnych, bez ich wstępnej selekcji, nie przyniesie efektu w postaci bardziej sprawiedliwego rozstrzygania sporów, a na pewno wydłuży czas oczekiwania na orzeczenia…

11.09.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Zgłoszenie robót: krąg uczestników postępowania jest ograniczony

Na zaniechanie organu administracji architektoniczno-budowlanej w postaci niewniesienia sprzeciwu od zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Takie wnioski wynikają z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 sierpnia 2018 r….

07.09.2018

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Marcin Mroziuk, komentarz: Stanisław Gordziałkowski

Podatek będzie od uciekających z Polski i tych, którzy już się przenieśli

Nie milkną dyskusje na temat przedstawionego przez Ministerstwo Finansów projektu zmierzającego do uszczelniania systemu podatków dochodowych. Wiele emocji budzi w szczególności exit tax, czyli nowy podatek od niezrealizowanych zysków, który ma być…

06.09.2018

Rzeczpospolita, autor: Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Marta Rogocz

Przedstawiciele pracowników – doraźnie czy na stałe

Przy braku związków zawodowych, pracodawca musi współdziałać w wielu sprawach dotyczących pracowników z ich przedstawicielami. W praktyce możliwe jest funkcjonowanie różnych standardów. Pracodawca, u którego nie działa organizacja związkowa, nie jest zupełnie…