Ostateczny projekt Wytycznych EBA ws. zwolnienia spod opcji fall back

Pobierz alert w wersji PDF Ramy czasowe Dostawca usług płatniczych prowadzący rachunki (ASPSP), który zamierza uzyskać zwolnienie spod tzw. opcji fallback dla specjalnych interfejsów dostępowych (API) zgodnie…

Nowa regulacja – Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Pobierz alert w wersji PDF W dniu 28 sierpnia 2018 r. weszła w życie Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. („Ustawa o KSC”). Stanowi ona efekt…

28.11.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Niedopuszczalne wszczęcie kolejnego postępowania w tej samej sprawie

W postanowieniu odmawiającym wszczęcia postępowania organ nie powinien formułować wniosków i ocen dotyczących meritum żądania strony. Jeżeli organ administracji wyda, na podstawie art. 61a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie…

Zbliża się ostateczny termin na przeprowadzenie pierwszej oceny własnego ryzyka AML

Pobierz alert w wersji PDF Co to jest ocena własnego ryzyka AML? Dokonywana okresowo przez instytucję obowiązaną (IO) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które odnosi…

23.11.2018

Przegląd Prawa Handlowego, dr hab. Andrzej Szlęzak

O umownych terminach zawitych bez kontekstu przedawnienia

W najnowszej publikacji Przeglądu Prawa Handlowego dr hab. Andrzej Szlęzak ustosunkowuje się do repliki Macina Łolika, opublikowanej w lipcu 2018. Powinienem odpowiedzieć na replikę Marcina Łolika, bo każda taka wymiana…

22.11.2018

Rzeczpospolita, autor: Karolina Kanclerz

Ryzykowna kumulacja roszczeń

PROCEDURA Pracownik, który w pozwie przeciwko pracodawcy zgłasza wiele żądań, w tym o uzupełniające odszkodowanie cywilne, powinien brać pod uwagę, że może go czekać więcej niż jeden proces. Pracownicy w ramach postępowania…

21.11.2018

International Law Office, Szymon Gogulski, Jacek Zwara

The Witcher author uses ‘bestseller clause’ to request additional remuneration

Artykuł dostępny w wersji angielskiej

20.11.2018

Rzeczpospolita, autor: dr Rudolf Ostrihansky

Minister musiał wiedzieć, jakie skutki wywoła jego wniosek

Pytania prejudycjalne przed Trybunałem Konstytucyjnym – polexit ante portas? Zwrócenie się przez ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności m.in. art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii…

19.11.2018

Polish incentive schemes for renewable energy generation – November 2018

Alert dostępny w języku angielskim: PDF