30.08.2019

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Nie będzie nakazu rozbiórki, jeśli ogrodzenie nie wymagało zgłoszenia

Nie można dokonywać oceny legalności wykonania określonych robót budowlanych poza trybem określonym przepisami prawa. Nie wszystkie roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, albo zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Tylko wówczas,…

27.08.2019

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Łukasz Zalewski, komentarz: Piotr Andrzejak

Nowości w obrocie towarowym z innymi krajami UE

Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r., bo taki termin narzuca dyrektywa Projekt nowelizacji ustawy o VAT (bo na razie ciągle mówimy jeszcze o projekcie)…

27.08.2019

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Łukasz Zalewski, komentarz: Stanisław Gordziałkowski

Kierownicy! Nowa interpretacja dyrektora KIS nie zaskakuje

Fiskus coraz częściej nie pozwala na liniowy PIT menedżerom niższego szczebla, którzy nie zarządzają ani całym przedsiębiorstwem, ani nawet jego częścią. Jednak zdaniem ekspertów część dyrektorów i tak wciąż może płacić…

20.08.2019

Rzeczpospolita, autor: Maria Anna Dalkowska

Ma być sprawnie i szybko

Sąd odmówi nadania wnioskowi klauzuli wykonalności, m.in. jeśli z okoliczności sprawy wynikać będzie oczywista sprzeczność wniosku z prawem. Opublikowana 6 sierpnia 2019 r. ustawa z 4 lipca 2019 r….

Umorzenie postępowania po 3 lub 6 miesiącach, opłata od uzasadnienia i drastyczne podwyższenie opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zabezpieczenie – zmiany w postępowaniu cywilnym od dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zmiana kpc została opublikowana w dniu 6.08.2019 r. Nowelizacja przepisów kpc, co do zasady, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zwracamy jednak uwagę na szereg wyjątków wskazanych…

Zerowy PIT dla młodych – obowiązki HR / Payroll / IT

Z początkiem sierpnia zaczęło obowiązywać zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 lat uzyskujących przychody m.in. z umów o pracę oraz umów zlecenia. Zwolnieniem nie są jednak objęte przychody z praktyk absolwenckich,…

Istotne zmiany przepisów o postępowaniu cywilnym

W dniu 24 lipca 2019 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W nadchodzących dniach…

30.07.2019

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Za zgodność projektu budowlanego z przepisami odpowiada projektant

Organ wydający pozwolenie na budowę nie ma uprawnień do merytorycznego badania projektu budowlanego i oceny jego zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 czerwca 2018 r….

26.07.2019

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Karolina Topolska, komentarz: Agnieszka Kornecka, dr Agata Miętek

Pracodawcy! Przy fuzji firm strzeżcie się przed zarzutem dyskryminacji

Niezadowoleni pracownicy z nowym orężem Wchodząca w życie 7 września nowelizacja kodeksu pracy daje wreszcie możliwość powołania się na dyskryminację przy transferze zakładu pracy. Tak przynajmniej twierdzą niektórzy eksperci….