Ustawowa regulacja cen na rynku energii elektrycznej

Pobierz alert w wersji PDF 28 grudnia 2018 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), której celem jest czasowa stabilizacja kosztów pozyskania…

Wiadomości z Prawa Pracy – IV kwartał 2018 r.

Podsumowanie najważniejszych zmian w 2019 r. Od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie kilka znaczących zmian przepisów z zakresu prawa pracy, w szczególności następujące: wprowadzony zostanie dodatkowy i dobrowolny (dla…

21.12.2018

Global Legal Group, autor: Tomasz Konopka

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review – 7th Edition”

Mec. Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review – 7th Edition”, wydanej przez Law Business Research. Pobierz rozdział w wersji PDF

21.12.2018

Przegląd Sądowy, autor: Monika Cichorska

Substytucja jako dalsze pełnomocnictwo procesowe

1. Uwagi wstępne Na gruncie prawa cywilnego przyjęto zasadę, że to do podmiotu prawa należy decyzja, kto w imieniu tego podmiotu dokona czynności z bezpośrednim skutkiem w jego sferze prawnej. W Kodeksie postępowania…

21.12.2018

Orzecznictwo Sądów Polskich, autor: dr hab. Andrzej Szlęzak

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. (V CSK 506/16)

W najnowszym Orzecznictwie Sądów Polskich 12/2018 ukazała się Glosa autorstwa dr hab. Andrzeja Szlęzaka. Teza Stwierdzenie, że zapewnienie sprzedawcy nie odnosi się do cechy rzeczy sprzedanej, lecz dotyczy innych okoliczności, nie eliminuje…

20.12.2018

prawo.pl, Dariusz Skuza

Dariusz Skuza: Reforma procedury cywilnej konieczna, byle skuteczna

Potrzebujemy zmian w procedurze cywilnej, które umożliwią usprawnienie i przyspieszenie postępowań w sądach. Przygotowane przez rząd zmiany idą w tym kierunku, ale nie ma pewności, czy przyniosą pożądany efekt. Np. proponowana odrębna procedura gospodarcza…

18.12.2018

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Niestosowanie przepisów o odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy w przypadku sprzedaży praw udziałowych

Przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy nie mają zastosowania do umowy sprzedaży praw udziałowych (akcji). Wyrok SN z 26.4.2018 r.,  I CSK 157/17 Pozwany nabył od Skarbu Państwa akcje…

18.12.2018

Global Legal Group, autor: Tomasz Konopka

Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The International Comparative Legal Guide to: Corporate Investigations 2019 – 3rd Edition”

Mec. Tomasz Konopka autorem polskiego rozdziału publikacji “The International Comparative Legal Guide to: Corporate Investigations 2019 – 3rd Edition”, wydanej przez Global Legal Group.  Pobierz rozdział…

18.12.2018

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Z decyzji powinno wynikać, czego dotyczą warunki zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla zrealizowanej inwestycji jest możliwe, gdy decyzja ta jest niezbędna dla legalizacji samowoli budowlanej. Ubieganie się przez inwestora samowolnie wykonanych robót budowanych, o wydanie…

17.12.2018

Monitor Prawa Bankowego 12/2018, autor: Mateusz Blocher

Wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego jako przedmiot zabezpieczenia rzeczowego

W grudniowym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego jako przedmiot zabezpieczenia rzeczowego”, której autorem jest Mateusz Blocher. Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją.