21.05.2020

ius.focus, komentarz: Łukasz BerakMaciej Gil

Sankcja naruszenia zasad reprezentacji spółki kapitałowej w umowie z członkiem zarządu

Artykuł 210 § 1 KSH ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że w umowie spółki nie można inaczej określić kręgu podmiotów uprawnionych do jej reprezentowania w sytuacjach wskazanych w tym przepisie….

Zmiany w prawie cywilnym i procesach sądowych w Tarczy 3.0

Pobierz alert w PDF POSTĘPOWANIA CYWILNE: Rozszerzenie katalogu spraw pilnych Do spraw pilnych rozpoznawanych przez wyznaczone sądy w wypadku zamknięcia sądu właściwego z powodu COVID-19 zaliczono dodatkowo m.in.: postępowania prowadzone…

19.05.2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

Pobierz alert w PDF   Przedstawiamy wybrane instytucje wprowadzone na podstawie tzw. Tarczy 1.0, Tarczy 2.0 oraz Tarczy 3.0, które mogą być istotne w Państwa działalności PRAWO PRACY zwolnienie…

13.05.2020

Gazeta Wyborcza, dr Marcin Olechowski, Borys Sawicki

Kredytobiorcy w trudnej sytuacji

Jak pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 może wpłynąć na wykonywanie umów finansowania i sytuację kredytobiorców? Z jakich rozwiązań wspierających mogą skorzystać kredytobiorcy? Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej…

07.05.2020

Biuletyn Arbitrażowy, dr Marcin Olechowski, Anna Tujakowska

Biuletyn Arbitrażowy – The latest Changes in Polish Civil Procedure – An Opportunity for Arbitration?

W najnowszym, 25-tym numerze Biuletynu Arbitrażowego, ukazał się artykuł autorstwa dr. Marcina Olechowskiego i Anny Tujakowskiej na temat perspektywy arbitrażu korporacyjnego w Polsce. Biuletyn do pobrania na stronie KIG

06.05.2020

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz: Jędrzej Figurski

Tarcze nie pomogą w przekształceniach, a firmom grożą podatkowe konsekwencje

Ustawy uchwalone w celu przeciwdziałania gospodarczym skutkom COVID-19 nie zawierają rozwiązań wprost odnoszących się do restrukturyzacji. Eksperci wskazują jednak, że mogą je wstrzymać, np. w grupach kapitałowych. A część podmiotów właśnie rozważa…

RAPORT SK&S | Wpływ COVID-19 na udzielanie zamówień publicznych – opinie Urzędu Zamówień Publicznych

Pobierz Raport w PDF Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przesłanki zatrzymania wadium Stanowisko UZP oraz jego omówienie Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania…

Dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher oraz Jan Pierzgalski autorami polskich rozdziałów w 9. edycji “The Private Equity Review”

Autorami dwóch polskich rozdziałów publikacji “The Private Equity Review – Edition 9”, wydanej przez Law Business Research są dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher…

05.05.2020

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz: Jędrzej Figurski

Wsparcie z PFR. Pliki JPK_VAT nie pozwalają na weryfikację obrotów u przedsiębiorców, którzy stosują metodę kasową

System odrzuca wnioski o subwencje składane przez podatników, którzy rozliczają się metodą kasową. Powód? Niezgodność przychodu z plikami JPK_VAT. Ale będzie możliwe inne rozwiązanie System odrzuca wnioski o subwencje składane przez podatników,…

Projektowane rozwiązania podatkowe w Tarczy 3.0

Opublikowany w dniu 28 kwietnia 2020 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0.) wprowadza pięć istotnych…