01.02.2018

Rzeczpospolita, autor: Irena Pacholewska-Urgacz

Za nierówność płacową nie tylko odszkodowanie

Pracownik dyskryminowany pod względem wynagradzania może żądać odszkodowania. Na tym jednak nie kończą się możliwości dochodzenia swoich praw przez gorzej opłacane osoby. Pracownikowi, który jest wynagradzany gorzej niż jego koledzy…

04.05.2017

Autor: Joanna Wielgolawska

Roszczenia za uszczerbki na zdrowiu

Wypadek komunikacyjny, błąd medyczny, wypadek przy pracy i co dalej? W wyniku takich nieszczęśliwych i niezawinionych przez poszkodowanego zdarzeń pojawia się pytanie, w jakim zakresie można pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która spowodowała…