Dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher oraz Jan Pierzgalski autorami polskich rozdziałów w 9. edycji “The Private Equity Review”

Autorami dwóch polskich rozdziałów publikacji “The Private Equity Review – Edition 9”, wydanej przez Law Business Research są dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher…

Zbliża się czas zgłoszenia przez spółki handlowe danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Już 13 października 2019 r. zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Prawie wszystkie spółki handlowe będą musiały w odpowiednim terminie złożyć do Rejestru informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych….

14.07.2019

Europejski Przegląd Sądowy 6/2019, autor: Mateusz Blocher

Cechy konstrukcyjne rachunku płatniczego

W czerwcowym wydaniu Europejskiego Przeglądu Sądowego ukazała się glosa autorstwa Mateusza Blochera: „Cechy konstrukcyjne rachunku płatniczego. Glosa do wyroku TS z dnia 4 października 2018 r., C-191/17″ Zapraszamy…

05.07.2019

Monitor Prawa Bankowego 6/2019, autor: Mateusz Blocher

Wybrane pojęcia i definicje z wykazu usług reprezentatywnych

W czerwcowym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Wybrane pojęcia i definicje z wykazu usług reprezentatywnych”, której autorem jest Mateusz Blocher. Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją.

17.04.2019

Monitor Prawa Bankowego 04/2019, autor: Mateusz Blocher

Wykaz usług reprezentatywnych – wybrane problemy interpretacyjne i zagadnienia praktyczne

W najnowszym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Wykaz usług reprezentatywnych – wybrane problemy interpretacyjne i zagadnienia praktyczne”, której autorem jest Mateusz Blocher. Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją.

20.02.2019

Monitor Prawa Bankowego 02/2019, autor: Mateusz Blocher

Podstawowy rachunek płatniczy – wierzytelność o zawarcie umowy

W najnowszym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Podstawowy rachunek płatniczy – wierzytelność o zawarcie umowy”, której autorem jest Mateusz Blocher. Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją.

17.12.2018

Monitor Prawa Bankowego 12/2018, autor: Mateusz Blocher

Wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego jako przedmiot zabezpieczenia rzeczowego

W grudniowym wydaniu Monitora Prawa Bankowego ukazała się publikacja pt. „Wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego jako przedmiot zabezpieczenia rzeczowego”, której autorem jest Mateusz Blocher. Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją.

Ostateczny projekt Wytycznych EBA ws. zwolnienia spod opcji fall back

Pobierz alert w wersji PDF Ramy czasowe Dostawca usług płatniczych prowadzący rachunki (ASPSP), który zamierza uzyskać zwolnienie spod tzw. opcji fallback dla specjalnych interfejsów dostępowych (API) zgodnie…

Zbliża się ostateczny termin na przeprowadzenie pierwszej oceny własnego ryzyka AML

Pobierz alert w wersji PDF Co to jest ocena własnego ryzyka AML? Dokonywana okresowo przez instytucję obowiązaną (IO) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które odnosi…

Dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher oraz Jan Pierzgalski autorami polskich rozdziałów w 7. edycji “The Private Equity Review”

Autorami dwóch polskich rozdziałów publikacji “The Private Equity Review – Edition 7”, wydanej przez Law Business Research są dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański, Borys Sawicki, Mateusz Blocher oraz Jan Pierzgalski. Pobierz rozdziały…