12.12.2017

Chambers and Partners – Fintech – Polska

Miło nam poinformować, że najnowszy “Chambers Global Practice Guide on Fintech 2018” jest już dostępny online. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Pobierz pdf Przejdź do…

12.12.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Podstawą usytuowania budynku są przepisy rozporządzenia

NSA | Nawet, jeżeli w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono usytuowanie budynku w tzw. ostrej granicy z działką sąsiednią i tak konieczne…

07.12.2017

ius.focus, komentarz Łukasza Beraka

Przeniesienie statutowej siedziby spółki

Swoboda przedsiębiorczości ma zastosowanie do przeniesienia statutowej siedziby spółki utworzonej na mocy prawa jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego w celu przekształcenia jej…

01.12.2017

Private Client 2018 – Getting the Deal Through

Zapraszamy do zapoznania się publikacją “Private Client 2018”. Autorem rozdziału dotyczącego Polski jest mec. Sławomir Łuczak – Partner w SK&S. Pobierz bublikacje w PDF

28.11.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Procedura naprawcza zamiast legalizacyjnej

NSA  Prowadzenie robót budowlanych przed stwierdzeniem wygaśnięcia pozwolenia na budowę stanowi podstawę do wszczęcia przez organ nadzoru budowlanego tzw. postępowania naprawczego, a nie postępowania legalizacyjnego….

21.11.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Obszar oddziaływania obiektu na nieruchomość sąsiednią

NSA:  W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na budowę, przy ustalaniu kręgu stron postępowania, nie jest decydujące czy oddziaływanie inwestycji mieści się w określonych prawem normach,…

17.11.2017

The Private Wealth & Private Client Review – Edycja 6.

Zapraszamy do zapoznania się z szóstą edycją publikacji “The Private Wealth & Private Client Review “. Autorem rozdziału dotyczącego Polski jest mec. Sławomir Łuczak – Partner…

16.11.2017

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

Program „Za życiem” to też zmiany w prawie pracy. Ułatwienia dla pracowników, ale już nie dla firm

Projektowane przepisy mają pozwolić rodzicom dzieci niepełnosprawnych na bardziej elastyczną pracę. Są jednak wątpliwości, czy i jak będą musieli udowadniać sytuację rodzinną i zdrowotną. Z…

14.11.2017

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Sformułowanie „co najmniej” oznacza minimalne odległości

Orzecznictwo NSA Rada gminy może określić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego większe minimalne odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni niż odległości określone w ustawie o…

07.11.2017

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska – Tokarska

Kiedy organ musi udzielić informacji

ORZECZNICTWO Wniosek o informację publiczną może być sformułowany na tle konkretnej sprawy indywidualnej. Nie oznacza to, że jest on wnioskiem w sprawie prywatnej, jeśli dotyczy…