Koronawirus a praca sądów – aktualizacja 23.03.2020 r.

20.03.2020

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym prezesi większości sądów apelacyjnych zarządzili już odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych w kwietniu 2020 r. (z wyjątkiem spraw pilnych). Status rozpraw i posiedzeń jawnych w kwietniu w poszczególnych sądach apelacyjnych kształtuje się w następujący sposób:

✔️ Sąd Apelacyjny w Białymstoku – odbywają się planowo
❌ Sąd Apelacyjny w Gdańsku – odwołane
❌ Sąd Apelacyjny w Lublinie – odwołane
❌Sąd Apelacyjny w Łodzi – odwołane
❌ Sąd Apelacyjny w Poznaniu – odwołane
❌ Sąd Apelacyjny w Katowicach – odwołane
❌ Sąd Apelacyjny w Krakowie – odwołane
❌ Sąd Apelacyjny w Szczecinie – odwołane
❌ Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – odwołane
❌ Sąd Apelacyjny w Rzeszowie – odwołane
❌ Sąd Apelacyjny w Warszawie – odwołane

Zarządzenia o odwołaniu rozpraw w sądach okręgowych i rejonowych są wydawane przez odpowiednich prezesów sądu.

Na bieżąco monitorujemy sytuację w polskich sądach, jednakże wobec braku jednolitej regulacji działalności sądów w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego rekomendujemy sprawdzanie aktualnych zarządzeń prezesów sądów oraz kontakt telefoniczny z sądami w celu ustalenia, czy rozprawa lub posiedzenie jawne w określonej sprawie odbędą się w zaplanowanym terminie.