Katarzyna Randzio-Sajkowska prelegentem na konferencji „Fundamenty Bezpieczeństwa Banków”

12.12.2018

W dniu 13 grudnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Fundamenty Bezpieczeństwa Banków” organizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Związkiem Banków Polskich. Podczas wydarzenia mec. Katarzyna Randzio-Sajkowska wygłosi prelekcję pt. „Jawność życia publicznego – projekt ustawy o jawności życia publicznego”

W trakcie konferencji poruszone i omówione zostaną również takie kwestie jak:

  • STIR – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) oraz ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1499)
  • Odpowiedzialność zbiorowa podmiotów – Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
  • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560)
  • AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (COM(2016) 826 final)
  • Nowy dowód osobisty – projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Więcej informacji na stronie wydarzenia.