Karolina Kanclerz prelegentem na Forum Kadr i HR

20.11.2018

W dniu 21 listopada 2018 r. w Poznaniu oraz 22 listopada 2018 r. we Wrocławiu odbędzie Forum Kadr i HR. Jego głównym celem będzie przedstawienie w sposób kompleksowy zmian w prawie pracy, które mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie każdej organizacji. Podczas konferencji mec. Karolina Kanclerz wygłosi prezentację pt. „Zatrudnianie cudzoziemców – planowane zmiany”. Podczas wykładu poruszy takie kwestie jak:

  • cel planowanych zmian – remedium na potrzeby pracodawców czy zapobieganie nadużyciom,
  • co zmieni nowa ustawa o rynku pracy m.in. dłuższa praca na oświadczeniach, elektroniczne składanie wniosków, ułatwienia dla Agencji Pracy Tymczasowych,
  • wpływ zmian na umowy o pracę z cudzoziemcami,
  • legalizacja pobytu a legalizacja pracy,
  • zmiany do ustawy o cudzoziemcach,
  • czy dalsze zmiany są potrzebne.

Więcej informacji:

Poznań
Wrocław