Specjalizacje

Praktyka kancelarii obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, prawa papierów wartościowych i rynków kapitałowych, prawa bankowego i finansowego, prawa antymonopolowego, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa energetycznego. Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie prawa podatkowego i prawa pracy. Nasi prawnicy uczestniczą regularnie w rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz polskimi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.