Historia

Kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak powstała w czerwcu 1991 roku, gdy w rezultacie zmiany ustroju politycznego i gospodarczego Polski pojawił się wolny rynek usług prawnych, zorientowany na obsługę prawną przekształceń własnościowych oraz nowych inwestycji krajowych i zagranicznych. Utworzenie kancelarii i jej dalsza droga rozwoju w znacznej mierze wynikały z przyjętych przez jej założycieli przesłanek co do kierunku, w jakim w nowych realiach gospodarczych miał się rozwijać polski rynek usług prawnych.

Założenia te okazały się trafne: obecnie SK&S jest jedną z wiodących firm prawniczych w Polsce. W roku 1997 Kancelaria otworzyła biuro w Poznaniu, dzięki czemu zwiększyła się nasza zdolność obsługi Klientów w województwach położonych przy zachodniej granicy Polski. Dynamiczny rozwój gospodarczy regionu śląskiego oraz Dolnego Śląska zadecydował o utworzeniu kolejnych biur regionalnych SK&S w Katowicach w 1999 r. i we Wrocławiu w 2006 r.