Kancelaria SK&S doradzała spółce JB Investments w postępowaniu dot. dostawy dwóch samolotów patrolowo–rozpoznawczych dla Straży Granicznej

01.02.2019

W dniu 29 stycznia 2019 r. JB Investments oraz Komenda Główna Straży Granicznej podpisały umowę na dostawę dwóch nowych samolotów o wartości ok. 110 milionów złotych.

Samoloty będą posiadać najnowocześniejsze w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie wyposażenie patrolowo–rozpoznawcze. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, w którym aż czterokrotnie wnoszone były odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Żadne z zarzutów podniesionych w stosunku do oferty złożonej przez JB Investments nie zostały jednak uwzględnione przez Izbę.

Sprawę nadzorowała mec. Agata Szeliga, partner kierujący praktyką zamówień publicznych, a mec. Adrian Ciesielski reprezentował Klienta w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.