Jacek Myszko prelegentem na XV Forum Rynku Zdrowia

24.10.2019

W dniach 21 i 22 października 2019 r. w Warszawie odbyło się XV Forum Rynku Zdrowia. Podczas wydarzenia podsumowano najważniejsze zmiany i decyzje w polityce zdrowotnej państwa.  Zaprezentowano oraz omówiono również strategiczne kierunki działań oraz wybranych, szczegółowych rozwiązań mających prowadzić do poprawy funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Drugiego dnia kongresu, w sesji „Przemysł farmaceutyczny w Polsce”, jako ekspert wystąpił mec. Jacek Myszko.

Tematyka tego panelu obejmowała:

  • Miejsce przemysłu farmaceutycznego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Refundacyjny Tryb Rozwojowy – stan prac i oczekiwania branży
  • Polski bilans handlu zagranicznego dotyczącego leków
  • Rynek badań klinicznych w Polsce
  • Rozwój biotechnologii. Jak wykorzystujemy ten potencjał?
  • Przemysł farmaceutyczny na mapie innowacyjnej gospodarki w Polsce