1. Czy miała Pani/miał Pan styczność z fundacją rodzinną?
taknie

2. Czy instytucja fundacji wzbudza w Pani/Panu zaufanie i kojarzy się z bezpieczeństwem?
taknie

3. Czy w Pani/Pana przekonaniu zapewnienie rodzinie pośredniej kontroli nad majątkiem zgromadzonym przez nestorów rodziny jest atrakcyjnym rozwiązaniem w perspektywie planowania sukcesyjnego?
taknie

4. Czy rozważyłaby Pani/rozważyłby Pan utworzenie fundacji rodzinnej, której głównym celem byłoby zabezpieczenie interesów członków rodzinny nestora oraz wykonanie woli nestora w tym zakresie po jego śmierci bez konieczności trudnego podziału majątku w drodze przeprowadzenia procedury spadkowej (dziedziczenia)?
taknie

5. Czy w przypadku pozytywnych odpowiedzi na pytania 3 i 4, uważa Pani/Pan, że beneficjenci fundacji wyznaczeni przez fundatora powinni mieć wpływ na zarządzanie fundacją po śmierci fundatora?
taknie

6. Czy w Pani/Pana przekonaniu fundacje rodzinne, które z założenia nie powinny móc samodzielnie i bezpośrednio prowadzić działalności gospodarczej, mogłyby korzystać z przywilejów podatkowych, np. w postaci zwolnienia z podatku dochodowego dochodu dystrybuowanego do fundacji przez spółki wniesione do fundacji przez fundatora?
taknie

7. Czy w Pani/Pana opinii fundator powinien mieć swobodę w kształtowaniu ustroju fundacji, w szczególności w zakresie kompetencji poszczególnych organów fundacji (zarządu i rady fundacji) oraz celów fundacji?
taknie

8. Czy uważa Pani/Pan że beneficjenci powinni mieć uprawnienie do rozwiązania fundacji rodzinnej.
taknie

9. Czy są jakieś inne zagadnienia związane z fundacjami rodzinnymi, którym byłaby Pani/Pan zainteresowani?
taknie

Pytania nieobowiązkowe

10. Wielkość firmy

11. Region

12. Branża

13. Forma działalności

Standardowo wypełnienie ankiety jest anonimowe, jednak jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o postępie prac nad projektem legislacyjnym związanym z fundacjami rodzinnymi, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Podając moje dane osobowe oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie ich w bazie danych SK&S Fundacje Rodzinne" administrowanej przez firmę Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz ich przetwarzanie przez tę firmę w celach marketingowych. Mam świadomość, że przysługuje mi prawo do wglądu oraz korekty danych. Przyjmuję do wiadomości, że żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej.