Dr Andrzej W. Kawecki Honorowym Konsulem Generalnym Republiki Singapuru w Polsce

29.04.2019

Z prawdziwą przyjemnością informujemy Państwa, że dr Andrzej W. Kawecki, jeden ze współzałożycieli naszej kancelarii, został Honorowym Konsulem Generalnym (Honorary Consul General – HCG) Republiki Singapuru
w Polsce.

Singapur nie posiadał dotychczas stałego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce. Nominacja dr. Kaweckiego otwiera więc nowy rozdział w stosunkach dyplomatycznych Republiki Singapuru i Rzeczypospolitej Polskiej, zapowiedziany w czasie wizyty w Polsce Prezydenta Singapuru, Tony Tan Keng Yam’a w maju 2017 r. Temu wyjątkowemu wydarzeniu towarzyszy również nadzieja obu krajów na istotne rozszerzenie wzajemnej współpracy gospodarczej.

Nominacja dr. Kaweckiego na stanowisko Honorowego Konsula Generalnego Singapuru, państwa posiadającego jedną z najbardziej prężnych i nowoczesnych gospodarek na Dalekim Wschodzie, odzwierciedla uznanie władz Singapuru zarówno dla osobistych osiągnięć zawodowych dr. Kaweckiego i jego nieposzlakowanej opinii
w krajowym środowisku prawniczym, jak i dla dorobku i reputacji kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Zgodnie z wzajemnymi ustaleniami, dr Kawecki pełniąc swoją nową funkcję, będzie kontynuował praktykę w SK&S.

Obecnie w siedzibie SK&S przy ul. Jasnej 26 w Warszawie trwają prace nad uruchomieniem biura Konsulatu. Planujemy zakończyć ten proces w ciągu kilku miesięcy. Władze Singapuru przewidują organizację oficjalnego  otwarcia Konsulatu, które planowane jest na wrzesień 2019 r. Wezmą w nim udział przedstawiciele władz państwowych Polski i Singapuru, korpusu dyplomatycznego w Polsce oraz biznesu.

Władze Singapuru mają nadzieję, że działalność Konsula Honorowego ułatwi nawiązywanie wzajemnych stosunków gospodarczych firmom z Polski i Singapuru. W ramach realizacji tego celu, dr Andrzej Kawecki zamierza podjąć w kolejnych miesiącach szereg inicjatyw, wspierających firmy z obu krajów we wzajemnej eksploracji ich rynków, docelowo również w oparciu o bilateralną izbę handlowo-gospodarczą. Wizyta dr. Kaweckiego
w Singapurze w lipcu tego roku pozwoli na nawiązanie relacji z przedstawicielami stosownych agend rządowych, organizacji gospodarczych oraz renomowanych kancelarii prawnych w Singapurze, które mogą ułatwić polskim firmom inwestycje w tym kraju. Dzięki dobrym kontaktom Singapuru z innymi krajami członkowskimi organizacji ASEAN istnieje szansa, że relacje te mogą również wspomagać krajowe firmy w wejściu na szerszy rynek Azji Dalekowschodniej, w tym, w szczególności na rynki Indonezji, Malezji, Tajlandii, Wietnamu, Kambodży i na Filipinach.

Będziemy zaszczyceni jeżeli Ci z Państwa, którzy są zainteresowani ekspansją na ten ciekawy obszar gospodarki światowej, a nie mają jeszcze na nim własnych kontaktów, zechcą skorzystać z pomocy dr. Kaweckiego i naszej kancelarii w poczynieniu na nim pierwszych kroków. Tym z Państwa, którzy wyrażą stosowne życzenie, będziemy starali się dostarczać okresowo interesujące informacje o rynku Singapuru i całego obszaru ASEAN-u, w tym informacje na temat pojawiających się na tym rynku możliwościach inwestycyjnych i handlowych.

PDF