Stale rosnący wzrost zagrożenia koronawirusem w Polsce nie pozostaje bez wpływu na sytuację przedsiębiorców. Rozprzestrzenianie groźnego wirusa może wiązać się z szeregiem konsekwencji w wielu sferach funkcjonowania firmy. Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom dotyczącym procedur i postępowania w kontekście koronawirusa, uruchomiliśmy dla Państwa specjalny dyżur zespołu prawników ‘CORONA-ALERT’, który odpowie na Państwa pytania i udzieli porad związanych z wdrożeniem działań zaradczych.

corona.alert@skslegal.pl

RAPORT SK&S | Odpowiedzialność członków zarządu za sporządzenie sprawozdania finansowego

Pobierz Raport w wersji PDF Przełom maja i czerwca to z reguły gorący okres dla księgowych i zarządów spółek (przynajmniej tych, w których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym): spółka oraz jej wspólnicy przygotowują...

29.05.2020

Tarcza przeciw przejęciom spoza UE/EOG – nowe zasady kontroli transakcji M&A

Pobierz Alert w wersji PDF 22 maja 2020 r. Rada Ministrów opublikowała projekt tzw. Tarczy 4.0, który przewiduje rozszerzenie mechanizmu kontroli przejęć polskich spółek o strategicznym znaczeniu. Zmiana...

19.05.2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

Pobierz alert w PDF   Przedstawiamy wybrane instytucje wprowadzone na podstawie tzw. Tarczy 1.0, Tarczy 2.0 oraz Tarczy 3.0, które mogą być istotne w Państwa działalności PRAWO PRACY zwolnienie...

18.05.2020

Krajowa Izba Odwoławcza powraca do orzekania

Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej pojawiły się komunikaty, w których poinformowano, że w związku z faktem, iż w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie...

RAPORT SK&S | Wpływ COVID-19 na udzielanie zamówień publicznych – opinie Urzędu Zamówień Publicznych

Pobierz Raport w PDF Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przesłanki zatrzymania wadium Stanowisko UZP oraz jego omówienie Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania...

Sprzedaż samochodów w okresie pandemii

W ostatnich miesiącach sprzedaż nowych samochodów w salonach dealerskich drastycznie maleje. W tej sytuacji wielu dealerów stara się wdrażać zdalne procesy sprzedaży, które nie wymagają wizyty klienta w salonie dealerskim. Zdalne...

28.04.2020

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz: Jędrzej Figurski

Tarcza także dla firm, które zarobiły więcej niż rok temu. Jak wykazać „spadek obrotów gospodarczych”?

Z pomocy państwa może skorzystać zarówno ten przedsiębiorca, który sprzedał tyle samo towarów lub usług, ale za mniejszą kwotę, jak i ten, który sprzedał ich mniej, nawet gdyby należność wzrosła ‒ uważają...

Projektowane rozwiązania podatkowe w Tarczy 3.0

Opublikowany w dniu 28 kwietnia 2020 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0.) wprowadza pięć istotnych...

RAPORT SK&S | Szczególne rozwiązania z zakresu regulacji sektorów infrastrukturalnych w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Tarcza 2.0”)

Pobierz Raport w wersji PDF Przedłużenie ważności niektórych koncesji i decyzji oraz świadectw kwalifikacyjnych i okresu powołania komisji kwalifikacyjnych [Koncesje Prezesa URE] Koncesje udzielane przez Prezesa URE, których ważność wygasa w czasie...

22.04.2020

Dziennik Gazeta Prawna, Paulina Markowska, Katarzyna Juralewicz

Podatkowa tarcza z dziurami. Niektóre rozwiązania mogą nieść negatywne skutki dla podatników

Firmy i osoby fizyczne muszą uważnie korzystać ze specjalnych przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Niektóre rozwiązania zostały bowiem tak skonstruowane, że mogą nieść również negatywne skutki dla podatników. Przy...

21.04.2020

Dziennik Gazeta Prawna, Stanisław Gordziałkowski

Podatek można odroczyć lub rozłożyć na raty, ale bywa to droga przez mękę

Urzędnicy wymagają od podatników składania wielu dodatkowych dokumentów, mających uzasadnić złą sytuację finansową. Prawdopodobnie obawiają się podejmować decyzje – przypuszczają eksperci. Ulgi w zapłacie podatków miały być udzielane szybko...

21.04.2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Pobierz Alert w wersji PDF Poniżej przedstawiamy wybrane instytucje wprowadzone na podstawie tzw. Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0, które mogą być istotne w Państwa działalności. PRAWO PRACY zwolnienie ze składek...

Stan epidemii a postępowania sądowe – ustawy z 31 marca 2020 r. i 16 kwietnia 2020 r.

Pobierz Alert w wersji PDF Uchwalona 31 marca 2020 r. tzw. tarcza antykryzysowa oraz ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2...

20.04.2020

Leszek Biały

Raport SK&S | Pomoc płynnościowa dla dużych przedsiębiorców – jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy

Pobierz Raport w wersji PDF Problemy z płynnością to podstawowa bolączka przedsiębiorców; Utrata płynności ma charakter obiektywny, istniejące przed kryzysem regulacje tego stanu nie zmienią; BGK, PFR i ARP, tradycyjnie działające...

RAPORT SK&S | Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

Pobierz Raport w wersji PDF Czym jest zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa to „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie” (tak definiuje ją Prawo bankowe). Na ocenę zdolności...

RAPORT SK&S | Ceny maksymalne w tarczy antykryzysowej

Pobierz Raport w PDF W tzw. tarczy antykryzysowej znalazły się bezprecedensowe rozwiązania polegające na możliwości wprowadzenia cen i marż maksymalnych. Nowe regulacje przewidują też surowe sankcje finansowe za stosowanie cen...

RAPORT SK&S | Krótki przewodnik dla kredytobiorców w czasach pandemii

Pobierz Raport w wersji PDF Wpływ pandemii na umowy finansowania 1.  Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej rodzą dla kredytobiorców dwa główne ryzyka: Trudności w terminowej...

Tarcza antykryzysowa a danina solidarnościowa

SPÓŹNIONY PIT BEZ SANKCJI – A CO Z DANINĄ SOLIDARNOSCIOWĄ? Tarcza antykryzysowa umożliwi podatnikom składanie zeznań rocznych w PIT do 31 maja 2020 r. bez możliwości nałożenia na nich sankcji karnoskarbowych....

RAPORT SK&S | Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

Pobierz Raport w wersji PDF Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19 Kluczem do przetrwania przez przedsiębiorców kryzysu wywołanego COVID-19 jest zachowanie płynności i uniknięcie upadłości. Tzw. tarcza antykryzysowa zadania tego...

Organy spółek z organiczoną odpowiedzialnością i akcyjnych mogą działać zdalnie

W dniu 31.03.2020 r. weszła w życie wprowadzona Tarczą antykryzysową zmiana w Kodeksie spółek handlowych pozwalająca na: zdalne uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeniach spółek akcyjnych...

01.04.2020

Jacek Myszko

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – zmiany regulacyjne

DYSTRYBUCJA Możliwość ,,szybszego” wywozu/zbycia towarów objętych listą ,,antywywozową”. GIF będzie mógł informować o niewniesieniu sprzeciwu – przedsiębiorca będzie mógł dokonać wywozu/zbycia towarów niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji....

01.04.2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

31 marca uchwalono tzw. Tarczę antykryzysową – poniżej przedstawiamy przegląd tych z wprowadzonych zmian, które mogą wpływać na prowadzenie działalności gospodarczej. PRAWO PRACY zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie...

01.04.2020

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz: Katarzyna Juralewicz

Nie z wszystkim trzeba czekać na specustawę

Wydatki związane z wysłaniem pracowników na telepracę, koszt zakupu maseczek, przejazdy taksówkami – wszystko to można zaliczyć do podatkowych kosztów. A co z zaniechanymi inwestycjami i niesprzedanymi towarami handlowymi? Koronawirus wymusza różnego...

Najem lokali w centrach handlowych – czasowe wygaszenie umów

W dniu 31.03.2020 r. Senat przyjął projekt zmiany specustawy dot. COVID-19 w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, w którym zaproponowano wprowadzenie mechanizmu czasowego wygaszania („zawieszenia”) umów najmu, dzierżawy lub innej...

27.03.2020

Michał Opala

RAPORT SK&S | Sprawdź w jaki sposób nie paść ofiarą cyberprzestępców

Pandemia pożywką dla cyberprzestępców Pandemia koronawirusa wywołuje olbrzymie emocje – lęk, ciekawość, nadzieję. Wszystkie te stany  są wykorzystywane przez cyberprzestępców do zmanipulowania ofiary i mogą prowadzić do utraty pieniędzy...

25.03.2020

Jacek Myszko

Produkty lecznicze, wyroby medyczne i produkty biobójcze a epidemia COVID-19

OGRANICZENIA W OBROCIE Objęcie nowych towarów listą antywywozową (konieczność zgłoszenia wywozu do GIF na 30 dni przed planowanym zbyciem lub wywozem poza terytorium Polski); na liście znajdują się m.in.: popularne...

25.03.2020

ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ | Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Od 25 marca 2020 obowiązuje zakaz przemieszczania się (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku). Zakazem nie są objęte: Przemieszczanie się w celu wykonywania czynności zawodowych lub...

23.03.2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA | Przegląd planowanych zmian

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW zdalne posiedzenia organów Zmiany w KSH: możliwość zdalnego działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych (zdalny udział w posiedzeniu, podejmowanie uchwał na odległość). sprawozdania finansowe Możliwość odroczenia...

23.03.2020

SK&S wspiera akcję KIG #SolidarnizBiznesem – Nie pozwolę Ci się zamknąć

SK&S wspiera akcję #SolidarnizBiznesem NIE POZWOLĘ CI SIĘ ZAMKNĄĆ. Celem akcji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą jest wsparcie najbardziej narażonej grupy w czasie epidemii koronawirusa, czyli mikroprzedsiębiorców. Akcja opiera...

20.03.2020

Koronawirus a praca sądów – aktualizacja 23.03.2020 r.

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym prezesi większości sądów apelacyjnych zarządzili już odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych w kwietniu 2020 r. (z wyjątkiem spraw pilnych). Status rozpraw i posiedzeń jawnych w kwietniu...

19.03.2020

Dodatkowe wsparcie dla Klientów SK&S w związku z Covid-19

Jak pokazały wydarzenia ostatnich dni, nadchodzące tygodnie będą czasem nowych wyzwań i poszukiwania nowych rozwiązań.   Zarówno fakt zagrożenia koronawirusem, jak i nadzwyczajne środki ostrożności przedsięwzięte przez rząd...

19.03.2020

Koronawirus a praca sądów

W związku z zagrożeniem epidemicznym sądy powszechne, sądy administracyjne oraz Sąd Najwyższy ograniczyły swoją działalność. W sądach zawieszono bezpośrednią obsługę interesantów na rzecz kontaktu telefonicznego i elektronicznego. Oznacza to, że ograniczona została...

18.03.2020

Polityka, autor: Agnieszka Fedor

W pracy z koronawirusem? Prawnik wyjaśnia wątpliwości

Pracodawcy i pracownicy mają mnóstwo pytań dotyczących badań, sposobu wykonywania obowiązków, zwolnień i urlopów w czasie zagrożenia koronawirusem. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące prawa pracy. Czy mogę odmówić pracy?...

17.03.2020

Nasze działania w obliczu koronawirusa

Szanowni Państwo – W obliczu obecnej epidemii koronawirusa Covid-19, wdrożyliśmy w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S) kompleksowe rozwiązania w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów oraz personelu, przy...

11.03.2020

CORONA – ALERT

Stale rosnący wzrost zagrożenia koronawirusem w Polsce nie pozostaje bez wpływu na sytuację przedsiębiorców. Rozprzestrzenianie groźnego wirusa może wiązać się z szeregiem konsekwencji w wielu sferach funkcjonowania firmy. Wychodząc naprzeciw licznym...

Koronawirus a RODO

POBIERZ ALERT W WERSJI PDF W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem Covid-19 przedsiębiorcy zastanawiają się nad działaniami zabezpieczającymi jakie mogą podjąć w swoich zakładach pracy. Takie działania powinny być...

31.01.2020

Agnieszka Fedor

KORONAWIRUS – co może a czego nie może zrobić pracodawca?

Pobierz Alert w wersji PDF DZIAŁANIA DOPUSZCZALNE: wyposażenie pracowników w darmowe środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne oraz odkażacze rąk) ograniczenie podróży zagranicznych do krajów podwyższonego ryzyka zaproponowanie pracy w trybie...