1. Które działania związane z planowaniem sukcesji zostały podjęte w Pani/Pana firmie:
Żadneogólne planyrozmowy z rodzinąwyznaczenie sukcesoraprzygotowanie testamentupodpisanie konstytucji rodzinnejpodpisanie innej umowy z członkami rodziny lub wspólnikamiplanuję podjąć działania w ciągu najbliższych 12 miesięcyinne

2. Jeżeli nie planuje Pan/Pani sukcesji, jak widzi Pan/Pani przyszłość swojej firmy?
sprzedaż inwestorowirozwiązaniepozostawienie decyzji spadkobiercominne

3. Czy rozważa Pan/Pani sporządzenie testamentu i planuje:
skorzystać z zapisów windykacyjnych w testamenciepowołać wykonawcę testamentu

4. Czy podjęła Pan/Pani działania reorganizujące Pana/Pani firmę w celu ułatwienia sukcesji
zmiana formy działalnościzmiana struktury korporacyjnejzmiany w umowach/statutach spółki/spółekzawarcie umów wspólników/akcjonariuszy z pozostałymi partnerami biznesowymiinne

5. Czy w przypadku braku możliwości utworzenia fundacji rodzinnej w Polsce, byłaby Pan/Pani zainteresowana utworzeniem w Polsce struktury opartej na spółce prawa handlowego, która spełniałaby główne funkcje fundacji rodzinnej?
taknie

6. Czy w przypadku braku możliwości utworzenia fundacji rodzinnej w Polsce, byłaby Pani/Pan zainteresowana utworzeniem fundacji za granicą?
taknie

Pytania nieobowiązkowe

7. Wielkość firmy

8. Region

9. Branża

10. Forma działalności

Standardowo wypełnienie ankiety jest anonimowe, jednak jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o postępie prac nad projektem legislacyjnym związanym z fundacjami rodzinnymi, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Podając moje dane osobowe oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie ich w bazie danych SK&S Fundacje Rodzinne" administrowanej przez firmę Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz ich przetwarzanie przez tę firmę w celach marketingowych. Mam świadomość, że przysługuje mi prawo do wglądu oraz korekty danych. Przyjmuję do wiadomości, że żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej.