Adam Grzelak z licencją doradcy restrukturyzacyjnego

04.10.2018

W dniu 1 października 2018 r. odbył egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Zdało go jedynie 36 osób. Adam Grzelak, adwokat z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak uzyskał pozytywny wynik z egzaminu.

Adam Grzelak do SK&S dołączył w 2012. Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji inwestycji budowlanych. Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw gospodarczych jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych. Doradza również w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w postępowaniach transgranicznych.

Poniżej oficjalny komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z wynikami egzaminu:

https://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,11854,lista-osob-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-z.html