Adam Grzelak członkiem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

14.05.2019

Adam Grzelak, adwokat z kancelarii SK&S został przyjęty w poczet członków samorządu zawodowego doradców restrukturyzacyjnych Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych jest organizacją samorządu zawodowego licencjonowanych Doradców Restrukturyzacyjnych, jako przedsiębiorców działających w zakresie diagnozowania i zapobiegania niewypłacalności, zarządzania kryzysowego podmiotami gospodarczymi oraz wykonujących czynności doradcy restrukturyzacyjnego, syndyka, nadzorcy i zarządcy na podstawie przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Adam Grzelak licencję doradcy restrukturyzacyjnego zdobył w 2018 r. (więcej: Adam Grzelak z licencją doradcy restrukturyzacyjnego). Do SK&S dołączył w 2012 r.. Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji inwestycji budowlanych. Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw gospodarczych jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych. Doradza również w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w postępowaniach transgranicznych.