Kancelaria SK&S doradzała przy sprzedaży spółki Złote Tarasy Tower Warsaw

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradzała spółkom pośrednio powiązanym z grupą Unibail-Rodamco przy transakcji dotyczącej akwizycji dwóch budynków biurowych wchodzących w skład kompleksu Złote Tarasy w Warszawie.

Czytaj więcej
Legal Alert: Nowe uprawnienia UOKiK w zakresie nakładania kar pieniężnych na osoby zarządzające

W dniu 15 grudnia 2018 r. weszły w życie niektóre przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Jednym z celów Nowelizacji było przyznanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowych instrumentów w przeciwdziałaniu i sankcjonowaniu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz klauzul abuzywnych, w szczególności na rynku finansowym.

Czytaj więcej
Legal Alert: RODO a Brexit – jakie będą skutki Brexitu dla polskich firm?

Wszystko wskazuje, że 29 marca 2019 r. będzie ostatnim dniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. W gorących dyskusjach na temat skutków Brexitu dla różnych gałęzi gospodarki UE niejednokrotnie zapomina się, że Brexit będzie miał istotne znaczenie dla stosowania RODO i przepływu danych osobowych z UE do Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej
Tax Alert: Interpretacja ogólna MF dotycząca 50% kosztów uzyskania przychodu pracowników twórczych

Minister Finansów 3 stycznia 2019 r. skierował do konsultacji podatkowych projekt interpretacji ogólnej wskazujący warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowników wykonujących prace twórcze, w wyniku których następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich na pracodawcę.

Czytaj więcej
Kancelaria SK&S reprezentowała ING Bank Hipoteczny S.A. przy uzyskaniu zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności

W dniu 2 stycznia 2019 r. KNF jednogłośnie zezwoliła na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny. Kancelaria SK&S doradza Bankowi w kwestiach prawnych i podatkowych związanych z jego utworzeniem i rozpoczęciem działalności oraz reprezentowała Bank w zakończonym właśnie postępowaniu przed KNF.

Czytaj więcej
Legal Alert: Ustawowa regulacja cen na rynku energii elektrycznej

28 grudnia 2018 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), której celem jest czasowa stabilizacja kosztów pozyskania energii elektrycznej przez odbiorców końcowych.

Ustawa weszła w życie z mocą od 1 stycznia 2019 roku.

Czytaj więcej
135-osobowy zespół
prawników specjalistów

Atutem kancelarii jest połączenie dogłębnej wiedzy z wieloletnim doświadczeniem i kreatywnością w doradztwie prawnym

Poznaj cały zespół
Znajdź prawnika
ABCDEFGHIJKLŁMNŃOPRSŚTUWZŻŹ