Paulina Markowska prelegentem na Forum Księgowości

Paulina Markowska weźmie udział jako prelegent w Forum Księgowości organizowanym przez Ideoria. Wygłosi prezentację pt. „Nowe zasady poboru podatku „u źródła” (WHT) od 1 stycznia 2020 r.”. Podczas wykładu poruszy takie kwestie jak:

  • Omówienie nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner).
  • Zmiany w zakresie poboru podatku u źródła (limit 2 mln PLN).
  • Klauzule ubruttawiajace.
  • Warunki niepobrania podatku lub zastosowanie obniżonej stawki podatku (dywidendy, odsetki, należności licencyjne).
  • Opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła.
  • Kryterium należytej staranności.
  • Procedura zwrotu podatku u źródła.
  • Odpowiedzialność karno-skarbowa w poborze podatku u źródła.

Forum odbywa się w dniach:

29 listopada 2019 r. – Warszawa

3 grudnia 2019 r. – Kraków