O niektórych aspektach elektronizacji zamówień publicznych na tle orzecznictwa KIO

W najnowszym Kwartalniku PZP (Nr 4/2020) ukazał się artykuł „O niektórych aspektach elektronizacji
zamówień publicznych na tle orzecznictwa KIO” autorstwa Żanety Urbaniak.

„Ustawodawca polski na mocy nowelizacji ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych implementował do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE2, wprowadzając obowiązek zapewnienia łączności pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych pojawiło się wiele problemów praktycznych związanych z ich interpretacją, także w orzecznictwie KIO oraz sądów powszechnych. Najważniejsze z nich dotyczą znaczenia prawnego elektronicznej formy oferty.”

Pełną wersję publikacji można pobrać TUTAJ

Powiązane