Nowe oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji TP

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na zbliżający się termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2018 rok, upływający z końcem września 2019 r.

Sposób złożenia, treść tego oświadczenia i grożące sankcje zależą od dokonanego przez podatnika wyboru w zakresie przepisów jakie mają mieć zastosowanie do roku podatkowego 2018 (istnieje możliwość wyboru stosowania przepisów z 2019 r. lub tych obowiązujących w roku 2018).

W przypadku wyboru przepisów obowiązujących w 2019 r.:

  • oświadczenie musi obejmować potwierdzenie rynkowości stosowanych cen i nie ogranicza się do potwierdzenia przygotowania dokumentacji cen transferowych,
  • oświadczenie musi zostać złożone przez wszystkich członków zarządu w formie elektronicznej,
  • ewentualne zakwestionowanie rynkowości transakcji przez organy podatkowe może pociągnąć za sobą odpowiedzialnością karno-skarbową członków zarządu, w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia.

Przed złożeniem oświadczenia warto jest więc ostatecznie upewnić się, czy:

  • wszystkie dokumentacje zostały sporządzone i spełniają warunki formalne (zwracamy uwagę na obowiązek objęcia dokumentacją m.in. wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu oraz kontrahentom z rajów podatkowych),
  • transakcje zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych, a przygotowane analizy porównawcze są rzetelne i potwierdzają rynkowość cen (zwracamy uwagę na weryfikację, czy analizy porównawcze są zgodne z objaśnieniami MF z 18 czerwca 2019 r.),
  • zostały wypełnione wszystkie obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR w związku z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi (zwracamy uwagę na weryfikację, czy oprocentowanie pożyczek nie mieści się w zakresie tzw. safe harbor),
  • dokonano skutecznego wyboru stosowania odpowiednich przepisów dla transakcji przeprowadzonych w roku 2018.

Chętnie wspomożemy Państwa w powyższym procesie. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane