Legal Alert | Projekt preferencji w naliczaniu opłaty mocowej

1. WPROWADZENIE

Od 1 stycznia 2021 r. odbiorcy na terytorium Polski korzystają z usług realizowanych na rynku mocy. Celem tych usług jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania energią elektryczną w godzinach szczytowego poboru energii elektrycznej w dni robocze od poniedziałku do piątku. Łączny koszt zakontraktowania tych usług wynosi niemal 6 mld rocznie i jest finansowany z tzw. opłaty mocowej pobieranej przez operatorów sieciowych.

Zgodnie z informacją Prezesa URE, stawka opłaty mocowej obowiązująca w roku 2021 dla obiorców końcowych (innych niż gospodarstwa domowe) wynosi 76,20 zł/MWh i naliczana jest od wolumenu energii zużytego w dni robocze w godzinach od 7 do 22. Wprowadzenie opłaty mocowej od dnia 1 stycznia 2021 r. spowodowało efektywny wzrost rachunków za energię elektryczną średnio na poziomie ok. 10-20%.

2. PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O RYNKU MOCY

23 lutego 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw („Projekt”), którego celem jest przede wszystkim dostosowanie polskiego rynku mocy do obecnych regulacji unijnych. Dodatkowo Projekt przewiduje uchylenie przepisów o uldze w opłacie mocowej dla odbiorców przemysłowych (tj. regulacji, która z uwagi na brak zgody Komisji Europejskiej nie weszła w życie). Wspomniana ulga ma zostać zastąpiona nowym mechanizmem naliczania opłaty mocowej, który uzależni efektywną wysokość obciążenia od wpływu danego odbiorcy na konieczność stosowania mechanizmu mocowego. Oczekuje się, że nowy mechanizm zmniejszy obciążenia opłatą mocową dla przemysłu energochłonnego, zwiększając jednocześnie obciążenie po stronie tych gospodarstw domowych, przemysłu i usług, które zużywają energię głównie w godzinach szczytu zapotrzebowania na energię (obecnie od 7:00 do 22:00) i tym samym powodują zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną w tych godzinach.

Preferencyjna formuła obliczania opłaty mocowej z zastosowaniem ulg na poziomie 83%, 50% i 17% będzie przysługiwała szerszemu gronu odbiorców końcowych, niezależnie od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (dotychczasowe przepisy przewidywały ulgę w opłacie mocowej wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych sektorach gospodarki). Z preferencji nie będą mogli natomiast skorzystać odbiorcy rozliczani na zasadach ryczałtowych (gospodarstwa domowe, części wspólne domów mieszkalnych, odbiorcy grupy taryfowej R oraz niewielkie odbiorcy z mocą do 16 kW).

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji i uzgodnień z komitetami Rady Ministrów. Po uchwaleniu przez Sejm w formie ustawy, zmiana w sposobie obliczania opłaty mocowej ma wejść w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zakończenie procedury legislacyjnej przewidywane jest na początek II kwartału 2021 roku (pierwotnie 1 kwietnia 2021 r.).

W sprawie zapoznania się ze szczegółami nowej regulacji zapraszamy do kontaktu.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane