Latest Changes in Polish Civil Procedure: An Opportunity for Arbitration?

Polska procedura cywilna jest w trakcie bardzo znaczącej przebudowy. Większość zmian weszła w życie 7 listopada 2019 r. Dr Marcin Olechowski i Anna Tujakowska na Kluwer Arbitration Blog omawiają charakter tych poprawek i ich znaczenie dla arbitrażu.

Czytaj online

Powiązane