Katarzyna Paczuska-Tokarska i Anna Tujakowska na liście arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Katarzyna Paczuska-Tokarska i Anna Tujakowska uchwałą Rady Arbitrażowej z dnia 21 grudnia 2020 roku zostały wpisane na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej na lata 2021-2024.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku. Jest najbardziej znanym i najpopularniejszym stałym sądem polubownym w Polsce i w tej części Europy. Prawie 20% spraw ma charakter międzynarodowy. Na liście arbitrów oprócz najlepszych polskich prawników figurują również nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu.

 

Powiązane