Jacek Myszko i Adrian Ciesielski prelegentami na konferencji Leki biologiczne – aspekty prawne

W dniu 2 grudnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Leki biologiczne – aspekty prawne. Jakie działania systemowe należy podjąć aby zwiększyć dostęp do leczenia biologicznego w Polsce?”.

W panelu Pacjent w centrum leczenia biologicznego, jako ekspert wystąpił mec. Jacek Myszko. Dyskusja obejmowała będzie następujące tematy:

  • Preferowane modele dostępu do leczenia biologicznego.
  • Obecny model leczenia biologicznego według pacjentów.
  • Znoszenie barier administracyjnych w dostępie do nowoczesnych terapii.

 Do udziału w panelu  Nowe prawo zamówień publicznych zaproszony został mec. Adrian Ciesielski. Tematyka tego panelu będzie obejmować następujące zagadnienia:

  • Wpływ nowego prawa na rynek leków biologicznych.
  • Czy ingerencja NFZ w procedury przetargowe jest dozwolona?
  • W jaki sposób szpitale organizując procedurę przetargową powinny uwzględniać wyrok NSA II OSK 1114/19 z 28.05.2019 w sprawie automatycznego zamiennictwa (także: wyrok WSA VII SA/Wa 1940/18)?

Więcej informacji TUTAJ