HR Alert | Nowa koncepcja weryfikacji testów wśród pracowników

Wczoraj późnym wieczorem ukazał się kontrowersyjny poselski projekt ustawy, wprowadzający możliwość testowania pracowników raz w tygodniu i umożliwiający nakładanie kar finansowych na pracowników nieprzetestowanych i pracodawców, którzy nie sprawdzali testów swojej załodze.

Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu:

  • Pracownik będzie mógł wykonać bezpłatny test raz w tygodniu, przy czym częstotliwość wykonywania testów zależna będzie od panującej sytuacji epidemiologicznej.
  • Pracodawca będzie mógł żądać od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem.

Projekt zakłada możliwość żądania odszkodowania, gdy:

  • Pracownik podejrzewa, że zaraził się wirusem SARS­‑CoV­‑2w miejscu pracy– wówczas może złożyć wniosek o odszkodowanie od współpracowników, którzy nie poddali się testowi;
  • Pracodawca nie skorzysta z możliwości weryfikacji testów– wówczas, jeśli chory pracownik ma podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy, może wystąpić do wojewody o wszczęcie postępowania o odszkodowanie z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2 od pracodawcy.

Wysokość odszkodowania wynosić ma równowartość 5-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 15.050 zł.

Link do projektu: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A096A91E85D8026FC12587D700674C18/%24File/1981.pdf

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane