(Polski) SK&S na konferencji Legal FinTech 2022

21 września 2022 r. w Warszawie odbyła się kolejna edycja konferencji Legal FinTech organizowanej w ramach Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, we współpracy z Wydawnictwo C.H.Beck. Spotkanie miało na celu ocenę obecnie obowiązujących ram prawnych w zakresie sektora #FinTech oraz przedstawienie projektowanych zmian i wyzwań, przed którymi stawiane są instytucje finansowe.

Moderatorem panelu dot. projektowanych zmian prawnych dla sektora Lend-Tech był Wojciech Iwański, PhD.

Mateusz Blocher Ph.D. był jednym z ekspertów w panelu „Usługi płatnicze bez licencji vs usługi regulowane”.

Zapraszamy na krótkie podsumowanie 🎬

Powiązane