CORONA-ALERT

Stale rosnący wzrost zagrożenia koronawirusem w Polsce nie pozostaje bez wpływu na sytuację przedsiębiorców. Rozprzestrzenianie groźnego wirusa może wiązać się z szeregiem konsekwencji w wielu sferach funkcjonowania firmy. Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom dotyczącym procedur i postępowania w kontekście koronawirusa, uruchomiliśmy dla Państwa specjalny dyżur zespołu prawników ‘CORONA-ALERT’, który odpowie na Państwa pytania i udzieli porad związanych z wdrożeniem działań zaradczych.

Zapewniamy, że:

  • na bieżąco prowadzimy monitoring wydawanych regulacji prawnych i zaleceń wydawanych przez organy,
  • zbieramy i analizujemy wszelkie doświadczenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
  • rozbudowujemy na bieżąco kodeks dobrych praktyk i opracowujemy konkretne rozwiązania prawne,

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji!

corona.alert@skslegal.pl

+48 32 731 50 29    |   ochrona danych osobowych / RODO
+48 71 346 77 00    |   
prawo pracy
+48 22 608 7117      |   podatki