Praktyki w SK&S

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Praktyki zawodowe dla studentów III, IV i V roku studiów prawniczych

Program praktyk jest skierowany do studentów kończących III, IV i V rok studiów prawniczych.

Praktyki letnie odbywają się od lipca do końca września i trwają od 4 do 6 tygodni z możliwością przedłużenia na rok akademicki (od października do końca czerwca). Oprócz wyróżniającej się współpracy, dodatkowym warunkiem kontynuacji praktyk w roku akademickim jest dyspozycyjność na poziomie co najmniej trzech dni w tygodniu.

Praktykanci za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie w stawce godzinowej.

Przyjęcie na praktyki poprzedzone jest testami wiedzy, podczas których weryfikujemy znajomość podstawowych dziedzin prawa oraz języka angielskiego, a następnie rozmowami indywidualnymi.

Praktyki są prowadzone między innymi w ramach następujących specjalizacji: prawo spółek, fuzje i przejęcia, procesy sądowe i arbitrażowe, prawo podatkowe, prawo karne gospodarcze, nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja, własność intelektualna i przemysłowa, prawo konkurencji, prawo pracy, projekty infrastrukturalne.

Miejsce odbywania praktyk: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w jednej z wiodących kancelarii w Polsce
 • udział w ciekawych, ambitnych projektach z różnych branż, realizowanych dla uznanych polskich i zagranicznych firm oraz jednostek administracji
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia pod okiem ekspertów z różnych dziedzin doradztwa prawnego
 • program mentoringowy dla studentów zakwalifikowanych na praktyki w roku akademickim
 • możliwość pracy zdalnej w systemie rotacyjnym
 • dopasowany do oczekiwań program szkoleniowy
 • pracę w kilkuosobowych gabinetach
 • codziennie świeże owoce

Od kandydatów na praktyki oczekujemy:

 • średniej ocen powyżej 4,0 z dotychczasowego okresu studiów;
 • bardzo dobrej, praktycznej znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności tłumaczenia tekstów prawniczych (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem);
 • dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa;
 • zainteresowania gospodarką i prawem gospodarczym, zaś od studentów, którzy w swoim programie dydaktycznym mieli, bądź aktualnie mają, przedmiot prawo handlowe – bardzo dobrej znajomości tego przedmiotu;
 • umiejętności efektywnej pracy w zespole;
 • predyspozycji organizacyjnych;
 • zaangażowania.

Rekrutacja na praktyki letnie 2021 została zakończona. Zapraszamy do aplikowania w przyszłym roku: rekrutacja@skslegal.pl.