Agnieszka Fedor prelegentem na konferencji Zmiany w prawie pracy 2019-2020 – wyzwania dla pracodawców

29 października 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Zmiany w prawie pracy 2019-2020 – wyzwania dla pracodawców, w czasie której zostanie podjęta dyskusja o najpoważniejszych zagadnieniach praktycznych i wątpliwościach związanych z nowymi obowiązkami nałożonymi na pracodawców w 3 obszarach:

  • zbiorowego prawa pracy,
  • ochrony danych osobowych,
  • pracowniczych planów kapitałowych.

Partnerem merytorycznym wydarzenia została kancelaria SK&S. Podczas panelu „Nowe obowiązki pracodawców w kontekście PPK i PPE” wystąpi mec. Agnieszka Fedor i przedstawi następujące zagadnienia:

  • obowiązki pracodawcy niemającego siedziby w Polsce względem PPK;
  • obowiązki pracodawcy w odniesieniu do PPE zwalniające z obowiązku odprowadzania składek na PPK;
  • obowiązek współpracy z przedstawicielami pracowników przy wdrażaniu PPK – konsekwencje braku takiej współpracy oraz współpracy z niewłaściwym przedstawicielstwem.

Zapisy i szczegóły dostępne na stronie wydarzenia